Annons

Gerd Johnsson-Latham:Religion kan stärka kvinnors rättigheter

Kvinnan som skapats sist borde rimligen vara skapelsens krona. Och när Koranen nedtecknades var syftet att stärka kvinnors rättigheter. Kvinnors läsningar av religiösa urkunder kan hjälpa till att stärka kvinnors ställning och minska intoleransen mellan olika religioner.

Publicerad

Under årtusenden har män gjort selektiva läsningar av religiösa urkunder för att ge överjordisk legitimitet åt föreställningar om mäns överhöghet gentemot kvinnor. Föreställningarna om att män skulle vara mera värda bottnar bland annat i inte alltid självklara paralleller mellan män och Gud, åberopande att precis som Gud har överhöghet över människorna så finns en gudomlig sanktion av mäns överhöghet visavi kvinnor. Därmed har män som kollektiv och som individer hävdat sin rätt att fostra kvinnor, med våld om så krävs. Mycket av religiös praxis rör mäns påstådda rätt att kontrollera kvinnors sexualitet, som i hedersrelaterat våld och förtryck, slöjdebatten och strikta klädkoder för kvinnor – men inte för män. Anmärkningsvärt nog genomsyrar sådana föreställningar fortfarande kulturer som ser sig som moderna och sekulära liksom kulturer där religiösa traditioner lever starkare.

Ifrågasättandet av mäns läsningar av ­religiösa urkunder diskuteras bland många kvinnor idag. Dessvärre uppmärksammas varken detta eller mäns våld nämnvärt i tongivande kretsar. Sedan den 11 september 2001 domineras i stället diskussioner om religion och om säkerhet av en förvirring där islam förväxlas med extrem funda­mentalism – ofta på grund av ren okunnighet med tolkningar av islam som påminner om hur fan läser Bibeln, medan människor som tror religion hör till det förgångna gärna fnyser. Resultatet riskerar bli ett växande utrymme för islamofobi som liknar 1930-talets antisemitism i sina svepande omdömen och hatbilder; en främlingsfientlighet vi nyss efterklokt fördömde men nu tycks acceptera i sin nya klädnad. För historien upprepar sig aldrig helt. Nu riskerar vi alla bli offer för vår egen likgiltighet och tystnad om vi inte motverkar extremism – och vår egen bekvämlighet – och främjar tolerans och betoning av det som är gemensamt snarare än det som skiljer människor åt. Det är här kvinnors textläsning blir ­intressant och nödvändig.

Annons
Annons
Annons