Annons
X
Annons
X

Religion kan ge rätt till hemskolning

Religion eller filosofi är inte skäl nog att hålla sina barn borta från skolan enligt den nya skollagen. Men ett par beslut i Göteborgs stad och förvaltningsrätten rivs nu upp när kammarrätten säger ja till hemundervisning för fyra barn i en ortodoxt judisk familj.

Bön upp till 30 gånger per dag, lov på judiska högtider, koshermat och fullgod säkerhet mot antisemitism i Göteborg. Ända sedan 2007 har en judiskt ortodox familj låtit sina barn plugga hemma, för att man ifrågasatte kommunens möjligheter att klara av deras grundläggande krav.

Men sedan den nya skollagen i fjol började tillämpas krävs synnerliga skäl för att hålla barn borta från skolan – en annan religion som skäl räcker inte. I Göteborg beslutade därför såväl stadsdelsnämnd som förvaltningsrätt att fyra syskon, 6, 9, 11 och 14 år gamla, måste få en mer normal skolgång.

Men föräldrarnas nederlag i kampen för separat skolgång i hemmet för sina fyra döttrar har den gångna veckan vänts till rättslig seger.

Annons
X

Kammarrätten menar att en judisk online-skola har fungerat som ”fullgott alternativ till den allmänna skolan”, samtidigt som stadsdelsnämndens förmåga att organisera skolgången med respekt för de behov som följer av barnens religion kan ifrågasättas.

Till saken, menar kammarrätten i Göteborg, hör att de fyra döttrarna tillhör en i Sverige ytterst liten grupp strikt religiösa som även i klädsel och utseende är kraftigt avvikande. ”Det är ofrånkomligt att syskonen löper påtaglig risk för kränkningar i en skolmiljö, där en vuxen i normalfallet inte är ständigt närvarande”, resonerar kammarrätten, som också väger in att ett par av syskonen i flera år har undervisats hemma, då skollagen inte var lika restriktiv som nu.

Besluten i stadsdelsnämnden Majorna-Linné och i förvaltningsrätten, om att de fyra flickorna inte kan fullgöra sin skolplikt i hemmet, rivs nu upp efter en ”sammantagen” bedömning av förhållandena.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Familjen uppger att de i Göteborg är ensamma om att tillhöra den ortodoxa judiska tron som enligt dem räknar bara tre familjer i hela landet. Pappan i familjen fungerar som familjens rabbin. De påpekar att den politiska världsutvecklingen gör att flera grupper låter judar personifiera ett missnöje med Israel, varför den som synbart bekänner sig till judisk tro riskerar angrepp, till exempel i skolan.

  Stadsdelsnämnden menar att familjen inte har velat medverka till att finna en lösning inom svensk skola.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X