Annons

Religion hanteras bäst under lektionerna i historia

Under strecket
Publicerad

Den 28/2 skrev
vi:
Självklart intar kristendomen en särställning i den svenska kulturhistorien. Detta gäller också vår politiska historia: Varför gav sig Sverige in i det trettioåriga kriget? Var det ett preventivkrig för att skydda Östersjöbesittningarna? Var det för att undsätta protestantiska furstar i Tyskland? Var det för att infria en hetlevrad kungs stormaktsdrömmar? Ett försök att besvara frågan torde räcka över flera historielektioner. Ty naturligtvis är kunskap om religionens inflytande nödvändig för att förstå vår historia.

Om man däremot pläderar för undervisning i kristna värderingar blir det mer komplicerat. Att kristna värderingar har påverkat vår kultur är förvisso sant, men det har sannerligen inte alltid varit av godo. Värderingarna har dessutom skiftat; också kristendomen har en historia. Flera av de värderingar som utbildningsminister Jan Björklund (2/3) räknar som kristna existerade långt före kristendomen.

Annons
Annons
Annons