Religion är ingen privatsak

TORFTIG DEBATT Den svenska politikens neutralitet i religionsfrågor är både naiv och farlig. Tar teologerna i Sverige sitt ansvar eller försvinner de i den repressiva enhetlighetens träsk? frågar Werner G Jeanrond, som vid årsskiftet tillträder den drygt 550-åriga professorsstolen Chair of Divinity vid University of Glasgow.

Under strecket
Publicerad
Annons

Religion är personlig, men inte privat. Den berör alla mänskliga relationer, även de politiska. Den som vill begränsa religion till en privatsak vill i själva verket avskaffa religionen.

Religion är intimt förbunden med vår mänskliga relationsförmåga. Religion organiserar vårt förhållande till allt och alla. Den rör alla våra relationer och inte bara min relation till mitt eget jag. Vi människor relaterar till andra människor, till naturen och universum, men även till oss själva och möjligen till Gud. Om man definierar religion som människans samlade relationalitet, kan man dra slutsatsen att alla människor kan sägas vara på ett eller annat sätt religiösa.

Annons
Annons
Annons