Annons

Relativt stort utrymme för licensjakt

Naturskyddsföreningen misstar sig, när de anger att antalet vargdödade tamdjur är litet, skriver Lena Ek (C), Ulf Berg (M), Fredrik Malm (FP) och Magnus Oscarsson (KD).

Publicerad

I dagarna (28/11) har några av länsstyrelserna i de åtta varglänen meddelat omfattningen av licensjakten på varg. Naturskyddsföreningen skriver samtidigt i SvD (28/11) att de kräver en timeout för licensjakten på varg. Alliansen håller inte med Naturskyddsföreningen.

Enligt den senaste inventeringen finns i dagsläget 360 vargar i Sverige. Naturvårdsverket har angett 270 individer som lägsta antal vargar som måste finnas för artens gynnsamma bevarandestatus. Det innebär att det finns ett relativt stort utrymme för licensjakt. Europeiska kommissionen har tidigare haft invändningar avseende vargens gynnsamma bevarandestatus. Dock visar gedigen forskning från bland andra Skandulv att samtliga åtta uppställda kriterier för gynnsam bevarandestatus uppfylls i Sverige. Detta står också en bred majoritet i Riksdagen bakom i och med beslutet om rovdjurspropositionen för ett år sedan.

Annons
Annons
Annons
Annons