Annons
X
Annons
X

Rektorer: Regeringen ska inte köra över högskola

Idag kom besked från utbildningsdepartementet att Högskolan i Dalarna ska ha kvar verksamhet både i Falun och i Borlänge. Därmed använder regeringen sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes bedömning av sitt eget bästa. Det skriver 35 rektorer för landets universitet och högskolor och varnar för att agerandet kan få långtgående konsekvenser.

[object Object]
Statsminister Stefan Löfven (S) när han provade en skidsimulator på Dala Sports Academy på Högskolan i Dalarna inför invigningen av skid-VM i Falun 2015. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | HÖGSKOLAN

Högskolan i Dalarna har under en tid utrett om verksamheterna i Falun och Borlänge skulle kunna slås ihop och campus i Borlänge läggas ner. Detta är ett beslut som åligger rektor och styrelse att fatta men så verkar det inte bli den här gången. Mitt under den pågående debatten om universitetens integritet och autonomi ser vi, rektorer för Sveriges universitet och högskolor, att regeringen fattar beslut om högskolans i Dalarna interna organisation och lokalisering vilket innebär att högskolan ska ha verksamhet i både Falun och Borlänge.

Regeringen fattar i så fall ett sådant beslut trots att Högskolelagen 2 kap 5§ föreskriver att ”En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor.” Tillsammans med en paragraf som säkrar forskarens frihet utgör denna bestämmelse grunden i de svenska högskolornas självbestämmanderätt – högskolornas autonomi.

Principen om autonomin för universitet och högskolor är mycket gammal. Den hyllas i hela världen som en förutsättning för att akademier ska kunna fylla sin grundläggande uppgift i en demokrati och våga förhålla sig kritisk till makten. Nuvarande system ställer höga krav på lärosätenas ledningar, styrelser och styrande politiker. Det krävs respekt för varandras roller och tillit för varandra för att kunna ta ansvar. Men nu är det monolog och enbart makten som talar. Utan att ens har väntat in en högskolestyrelses bedömning pekar regeringen med hela handen i vad som utan tvekan är en fråga som ett lärosäte självt bör råda över. Det kan inte vara rimligt att regeringen ska använda sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes bedömning av sitt eget bästa.

Annons
X

I en internationell jämförelse är de svenska lärosätenas ställning som myndigheter under regeringen ifrågasatt (European University Association). Ett sådant beslut som regeringen nu aviserar kan inte annat än försämra Sveriges internationella rykte. Regeringen avser använda sin makt för att sätta en enskild kommuns intressen före ett akademiskt lärosätes bedömning av sitt eget bästa.

Förfaringssättet är inte minst anmärkningsvärt mot bakgrund av vad ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson intygade i Riksdagen så sent som i december 2015. Ministern sade då att: ”en högskola har en stor grad av självständighet, bland annat när det gäller sin egen strategiska planering, vilken regeringen generellt också värnar om. Hur en högskola väljer att utföra forskning och utbildning, inklusive campuslokalisering och lokaler, ligger därför till stor del inom högskolans eget mandat.” Senare i samma interpellationsdebatt upprepade ministern att hon kommer att ”följa det som riksdagen har sagt, att våra högskolor och universitet ska ha en långtgående autonomi och ett långtgående ansvar.”

Vi, rektorer för landets alla universitet och högskolor, uppmanar regeringen och den ansvariga ministern att begrunda de principiella konsekvenserna av det aviserade beslutet och de långsiktiga effekter denna typ av regeringsingripande riskerar ha på den akademiska kvaliteten på våra lärosäten.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Anders Hederstierna, Blekinge tekniska högskola

  Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola

  Romulo Enmark, Försvarshögskolan

  Karin Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan

  Pam Fredman, Göteborgs universitet

  Marita Hilliges, Högskolan Dalarna

  Björn Brorström, Högskolan i Borås

  Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle

  Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad

  Anita Hansbo, Jönköping University

  Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde

  Kerstin Norén, Högskolan Väst

  Åsa Bergenheim, Karlstads universitet

  Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutet

  Maria Lantz, Konstfack

  Peter Geschwind, Kungliga Konsthögskolan

  Håkan Pihl, Högskolan Kristianstad

  Cecilia Rydinger Alin, Kungliga Musikhögskolan

  Peter Gudmundson, Kungliga Tekniska högskolan

  Helen Dannetun, Linköpings universitet

  Stephen Hwang, Linnéuniversitetet

  Johan Sterte, Luleå tekniska universitet

  Torbjörn von Schantz, Lunds universitet

  Kerstin Tham, Malmö högskola

  Anders Söderholm, Mittuniversitetet

  Paul Pettersson, Mälardalens högskola

  Louise Stjernberg, Röda korsets högskola

  Johanna Adami, Sophiahemmets högskola

  Paula Crabtree, Stockholms konstnärliga högskola

  Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet

  Peter Högberg, Sveriges Lantbruksuniversitet

  Gustav Amberg, Södertörns högskola

  Hans Adolfsson, Umeå universitet

  Eva Åkesson, Uppsala universitet

  Johan Schnürer, Örebro universitet

  Annons
  Annons
  X

  Statsminister Stefan Löfven (S) när han provade en skidsimulator på Dala Sports Academy på Högskolan i Dalarna inför invigningen av skid-VM i Falun 2015.

  Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X