Rekordstort högskolefusk Avbrott i planer på bostiftelse

Arbetet med skapa stiftelser för både Stockholms allmännyttiga bostäder och stadens mark har kommit av sig. De juridiska och praktiska problemen ser ut att bli alltför stora. Fuskandet är rekordstort och fler studenter avstängs från sina studier på grund av fusk, visar en rapport från Högskoleverket. Trots att det finns ett datorprogram för att upptäcka fusk, använder sig inte alla lärare av det, enligt Håkan Hult biträdande professor vid Linköpings universitet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det underlag för beslut om en bostadsstiftelse som skulle ha varit framme den 1 april är långt ifrån klart. Samtidigt hopar sig frågetecknen kring planerna på en stiftelse för stadens mark utanför kommungränsen. En ny utredning har begärts från flera håll, vilket gör att ett beslut tidigast kan fattas i höst. Det mesta talar nu för att stiftelsen aldrig blir av.
Bakgrunden är att den politiska majoriteten vill skydda staden mark utanför kommungränsen från utförsäljningar. Det handlar om 26 000 hektar mark, 7 000 hektar består av naturreservat, medan 1 500 hektar har bedömts som lämplig för bostäder.

Ett problem är att lagstiftningen kring stiftelser till stora delar är ny och att många av politikernas antaganden utgått från gamla regler. Till exempel är det i dag inte längre möjligt att efter bildandet skicka in ”nya” pengar i en stiftelse för att hålla den under armarna.
Fastigheterna i de tre kommunala bostadsbolagen har sammanlagt marknadsvärde på cirka 80 miljarder kronor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons