Annons
X
Annons
X

Rekordmånga söker sig till Sverige

Drygt 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige förra året, visar preliminära siffror från Migrationsverket.

Av TT
(uppdaterad)

Det motsvarar en ökning med 19 procent jämfört med 2011 och är den högsta årssiffran hittills.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson tycker att myndigheten löser sin uppgift under rättssäkra former.

– Men själva mottagandet är hårt ansträngt, säger han till TT.

Annons
X

Mest ökade gruppen skyddsbehövande, med 37 procent till över 17 400 personer. Av dessa fick fler än 1 300 uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Även antalet asylsökande ökade kraftigt, med 48 procent till närmare 44 000 personer.

Under det andra halvåret 2012 kom runt 4 600 asylsökande i månaden. Tillströmningen från det krigshärjade Syrien tog då fart. Bara under september sökte 1 300 personer från Syrien asyl i Sverige. Det försämrade säkerhetsläget i Syrien ledde också till att fler statslösa kom hit.

Huvudscenariot i prognosen för 2013 är att antalet asylsökande ökar till 54 000.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Men det är en väldigt osäker prognos, ingen vet hur världen kommer att utvecklas.

  I december godkände Migrationsverket 25 anbud om tillfälliga boenden för asylsökande. Gemensamt för de flesta är att de erbjuder enklast möjliga boende, ofta i stugor på campingplatser. Långt fler anbudsgivare med bättre bostäder sorterades bort för att de saknade polistillstånd för att bedriva hotell- och pensionatrörelse, något som campingplatser inte behöver.

  – Jag trodde att det var bästa pris och kvalitet som var avgörande. I stället placerar de flyktingar på campingplatser där det inte går att bo, säger nöjesprofilen Bert Karlsson, en av de som fått nej av Migrationsverket.

  – Det är inget vi vill, det är bara kortsiktiga lösningar att sätta dem på en campingplats, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.

  TT: Är det rimligt att människor som söker sig hit får bo på campingplatser när anbudsgivare erbjuder bättre boenden men saknar hotelltillstånd?

  – Nej, personligen tycker jag inte det.

  Bert Karlsson har tillsammans med fler anbudsgivare har överklagat Migrationsverkets upphandling av ramavtal, vilket lett till att verket tills vidare bara kan göra direktupphandlingar.

  Anders Danielsson beklagar detta, eftersom beslut väntas dröja tills i vår. Han har bett verkets jurister att sätta ihop en skrivelse för att be regeringen om ändringar eller undantag i lagen om offentlig upphandling.

  – Vi hamnar hela tiden i bakvattnet. Som statlig myndighet kan vi inte hyra i förväg för att det, så att säga, ska vara bra att ha. Vi kan inte finansiera tomma lägenheter med skattemedel, säger Anders Danielsson.

  Ett annat orosmoln på Anders Danielssons himmel är det faktum att cirka 6 000 personer med beviljade uppehållstillstånd sitter fast i verkets mottagningssystem. Egentligen borde de redan ha fått kommunplatser via Arbetsförmedlingen.

  Dessvärre lugnar inte prognoserna: Antalet ökar till 9 000 i år och 16 000 året därpå.

  – Det håller inte i längden, konstaterar han.

  TT: Hur få bukt med problemet?

  – Det är en tiotusenkronorsfråga faktiskt. Staten är huvudman för migrationen medan kommunerna har huvudansvaret för integrationen. Det är en politisk fråga och jag har ingen lösning.

  Helårets största asylgrupper var Syrien 18 procent, Somalia 13 procent och Afghanistan 11 procent.

  Migrationsverket konstaterar att Sverige är Europas primära destinations- och mottagarland för syrier: Drygt 7 800 sökte asyl och under 2012 fick över 5 000 tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

  Sverige fortsatte även att vara det europeiska land som i absoluta tal tog emot flest ensamkommande asylsökande barn.

  Om man jämför det totala antalet asylsökande kom flest till Tyskland och Frankrike, 64 000 respektive 60 000 personer. Efter dessa stora länder var Sverige det land som tog emot flest asylsökande, nära 44 000 personer.

  Trenden med fler ensamkommande asylsökande under 18 år tilltog under den senare hälften av 2012. För helåret blev ökningen 35 procent sedan nära 3 600 ensamkommande barn sökte asyl i Sverige. Det allra flesta kom som tidigare från Afghanistan, därpå följde Somalia som ursprungsland.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X