Rekordhöga höjningar av börsbolagens vd-löner

De verkställande direktörerna i börsbolagen fick i fjol rekordhöga löneökningar. Medianlönen steg fyra gånger mera än för vanliga löntagare. Sex av tio vd:ar fick höjt och främst var det bonusarna som drog iväg.

Under strecket
Publicerad
SvD har sammanställt listan över börs-vd-arnas löner och bonusar. Fler namn längt ned på sidan, samt i tabellerna till höger.

SvD har sammanställt listan över börs-vd-arnas löner och bonusar. Fler namn längt ned på sidan, samt i tabellerna till höger.

Annons

2004 var inte bara resultatmässigt ett bra år för börsbolagen. Det blev också lönemässigt det överlägset hittills bästa under 2000-talet. Men då främst för cheferna tack vare kraftigt höjda bonusar. Medianlönen för en börs-vd höjdes nära fyra gånger mera än för övriga på arbetsmarknaden, plus 12 procent mot drygt 3 för alla andra.
Det här framgår av SvD Näringslivs
genomgång av årsredovisningarna för 2004 från totalt 230 bolag noterade på Stockholmsbörsens olika listor. Kartläggningen är i det närmaste heltäckande.

Det är fjärde året i följd SvD Näringsliv gör denna sammanställning av vd-lönerna och ordförandearvodena. Att bonusarna ifjol svarade för en så stor andel av vd:s kontanta ersättning har tidigare inte varit känt. Samtidigt har ordförandearvodena inte alls räknats upp trots de goda vinsterna.
Här en sammanfattning av resultatet:
• Medianlönen (grundlön + bonus) för en börs-vd år 2004 var 2 528 000 kronor, upp 12 procent jämfört med 2003.
• Ordförandearvodena låg kvar på 250 000 kronor (median).
• Nära en fjärdedel (23 procent) av vd:s
totala ersättning var bonus.
• Extrema skillnader i ersättningarna
Sammanställningen baseras helt på den kontanta ersättningen. Eventuell tilldelning av aktier, optioner med mera har inte tagits med. Samma gäller pensionskostnaderna. Det gör att den verkliga ersättningen i praktiken är högre.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons