Rekord på Stockholms bibliotek

Under strecket
Publicerad
Annons

Stockholms stadsbibliotek satte ett nytt besöksrekord 2003. Nära 4,7 miljoner besök noterades totalt på Huvudbiblioteket, Internationella biblioteket, Tidnings- och tidskriftsbiblioteket och de 39 stadsdelsbiblioteken. Det är en ökning med 127 000 jämfört med det tidigare toppåret 2001.
Också utlåningen har ökat, men inte i sådan utsträckning att det motsvarar besöksökningen. Det tyder på att tyngdpunkten i bibliotekets roll är på väg att förskjutas, tror de ansvariga på biblioteksförvaltningen, från bokutlåningsinrättning till en plats för läsning, studier och nätsurfning, och arena för allehanda program. Statistiken visar också att det är utlåningen av andra medier än böcker som ökar mest. Boken håller dock fortfarande ställningarna. Av sammanlagt 4,3 miljoner lån utgjordes nästan 3,7 miljoner av böcker.
Förklaringen till besöksrekordet tros vara att biblioteken förra året fick utsträckta öppettider. Eva Bäckstedt

Annons
Annons
Annons