Rekord i frånvaro

Under strecket
Publicerad
Annons

Hälsa | Världens sjukaste folk?
Tankesmedjan Reforminstitutets nyhetsbrev Apropå (www.reformera.nu) redovisar några intressanta fakta om sjukskrivningarna i Sverige. Det högsta sjuktalet någonsin redovisades 1988 och uppgick då till 25,8 dagar per försäkrad. Men att jämföra dessa siffror med dagens notering på 24,4 dagar per försäkrad är inte rättvisande. Sedan 1988 har nämligen en arbetsgivarperiod på 14 dagar införts som inte ingår i Riksförsäkringsverkets statistik.
Reforminstitutet hänvisar till en uppskattning av den totala sjukfrånvaron från den statliga utredningen Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet. Inklusive den del som arbetsgivarna betalar för uppgår frånvaron nu till 150 miljoner dagar per år.
Om man gör denna justering hamnar sjuktalet på 35 dagar per försäkrad och år, alltså betydligt mer än rekordnoteringen 25,8 dagar 1988. Vi kan konstatera att det svenska folket blir allt sjukare. Regeringen följer säkert utvecklingen med oro, men har dessvärre ännu inte presenterat några förslag för att åtgärda problemet.

SvD

Annons
Annons
Annons