Annons
X
Annons
X

Reklamkampanj ett hot mot männens hälsa

Reklamkampanjen ”Let’s talk balls” är marknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsumenter, något som är förbjudet i EU. Dessutom uppmuntras friska män att ta ett potentiellt farligt preparat, skriver åtta allmänläkare.

Testosteronbehandling av friska män har oklara effekter på lång sikt. Risk för prostatacancer, hjärtkärlsjukdomar och psykiska biverkningar är påtaglig, skriver åtta allmänläkare som är starkt kritiska till reklamkampanjen ”Let's talk balls”.
Testosteronbehandling av friska män har oklara effekter på lång sikt. Risk för prostatacancer, hjärtkärlsjukdomar och psykiska biverkningar är påtaglig, skriver åtta allmänläkare som är starkt kritiska till reklamkampanjen ”Let's talk balls”.

BRÄNNPUNKT | TESTOSTERON

Läkemedelsföretaget Bayer AB lanserar under täckmantel av ”International Society of Men’s Health” en reklamkampanj med syfte att få svenska män att använda företagets testosteronprodukter.

Kampanjen utgör ett hot mot mäns hälsa genom att uppmuntra förskrivning av ett dyrt och potentiellt farligt preparat till ett stort antal friska män.

Kampanjen ”Let’s talk balls” annonseras i dagspress. Meningen är att man ska svara på några allmänna frågor om symptom, där väldigt många friska män kan svara instämmande. Sedan ska man gå in på en internetsajt där ytterligare frågor finns och allmän information ges om testosteronbehandlingens förtjänster. Frågorna handlar om hur man känner sig (till exempel om man somnar efter middag, om man tycker att arbetsförmågan försämrats) och om hur kroppen fungerar (till exempel bålfetma, erektionsproblem). Om man svarar ja på tre eller fler av tio frågor kan det enligt sajten tyda på testosteronbrist och man uppmanas kontakta läkare för att mäta sitt testosteronvärde med ett blodprov.

Annons
X

De symptom och hälsoproblem, som anges tyda på testosteronbrist är vanliga, inte minst hos personer som söker allmänläkare. I internationella riktlinjer om testosteronbrist avråder man uttryckligen från det test som kampanjen använder eftersom de symptom som efterfrågas är så ospecifika.

- - -

Definitionen av lågt testosteronvärde har hittills främst använts för att identifiera personer, som har låga värden på grund av skada eller sjukdom i testiklar eller hormonreglerande organ. Vid 60 års ålder har 20–25 procent av i övrigt friska män värden under referensvärdet och andelen ökar med stigande ålder.

Det är alltså en potentiellt stor marknad som Bayer AB försöker erövra på skattebetalarnas bekostnad. Den gradvisa nedsättningen av energi och kraft, som de flesta män (och kvinnor) hittills betraktat som normalt för åldrandet är enligt företaget en sjukdom som bör behandlas med läkemedel.

Hur är det då med för- och nackdelar med testosterontillskott till i övrigt friska män som med annonsens ord ”tappat stinget”? ”Genom att återställa dina testosteronnivåer kan din energi, sexlust och koncentrationsförmåga komma att förbättras” förespeglar Bayer AB. Ingenting nämns om möjliga biverkningar eller risker.

Dokumentationen om risker och nytta vid testosteronbehandling till friska män är bristfällig.

• Prostatacancer. Det är odiskutabelt att testosteron stimulerar tillväxten av prostatacancer – den vanligaste cancersjukdomen hos män – om än det är osäkert om testosteron orsakar prostatacancer. Män som har prostatacancer får därför inte använda testosteron. Inga välgjorda studier om risken för prostatacancer vid längre tids testosteronbehandling har gjorts.

• Hjärtkärlsjukdomar. Även risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar vid testosteronbehandling är otillräckligt undersökt. En stark varningssignal finns dock, då en välgjord studie nyligen avbröts i förtid, eftersom testosteronbehandlade män drabbades av kraftigt ökad risk för allvarliga hjärtkärlsjukdomar jämfört med placebobehandlade.

• Psykiska biverkningar. Ökad irritabilitet och humörsvängningar är välkända biverkningar av testosteronbehandling i andra sammanhang. Undersökningar om behandlingen förbättrar livskvalitet är motstridiga.

I Sverige och övriga Europa är det inte tillåtet att marknadsföra receptbelagda läkemedel direkt till allmänheten. Genom att kamouflera reklambudskapet under ”International Society of Men’s Health” försöker Bayer AB kringgå det regelverk, som finns för hur läkemedelsannonser ska utformas, och enbart framställa de möjliga positiva sidorna av testosteronbehandling.

Vi anser att:

• Bayers reklamkampanj (tidningsannons och hemsida) innehåller ett oseriöst test, som rekommenderar en stor andel friska män att söka läkarvård för misstänkt testosteronbrist och be om provtagning. Reklamen uppmuntrar män med låga testosteronvärden till följd av det normala åldrandet att efterfråga behandlingen.

• Bayers reklam är maskerad som hälsoupplysning men innebär i praktiken marknadsföring av receptbelagt läkemedel direkt till konsumenter, vilket är förbjudet i EU.

• Testosteronbehandling av friska män har oklara effekter på lång sikt. Risk för prostatacancer, hjärtkärlsjukdomar och psykiska biverkningar är påtaglig.

• Bayers reklam innebär därför ett hot mot folkhälsan genom att uppmuntra förskrivningen av ett dyrt och potentiellt farligt preparat till ett stort antal friska män.

JAN HÅKANSSON

allmänläkare Krokom

BERTIL HAGSTRÖM

allmänläkare Sätila

ANDERS HERNBORG

allmänläkare Halmstad

JOSABETH HULTBERG

allmänläkare Norrköping

ANDREAS KASEMO

allmänläkare Göteborg

KARIN LINDHAGEN

allmänläkare Uppsala

FREDRIK SETTERGREN

allmänläkare Malmö

ROBERT SVARTHOLM

allmänläkare Boden

Samtliga är medlemmar i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin

Annons
Annons
X

Testosteronbehandling av friska män har oklara effekter på lång sikt. Risk för prostatacancer, hjärtkärlsjukdomar och psykiska biverkningar är påtaglig, skriver åtta allmänläkare som är starkt kritiska till reklamkampanjen ”Let's talk balls”.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X