X
Annons
X

Reklamen påminner om försvarets problem

En miljon väljare i åldern 18-74 har ett mycket stort intresse för försvaret. Ytterligare två miljoner har ett ganska stort intresse, allt enligt
Opinion 2009 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). För dem finns snart en behändig skrift att tillgå för att grubbla över hur försvarspolitiken kan bli efter valet.

Med två lag som står mot varandra presenteras vanligen försvarspolitiken i blockpolitikens kompromissform. Partierna är dock inte lika och graden av genomslag för den egna politiken bestämmer vad som blir enighet i blocken.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X