Reklam för ersättning hotar amningen

Nästa år kan annonser för modersmjölksersättning dyka upp i publikationer som riktar sig till småbarnsföräldrar i Sverige. Det blir följden av en ny lag som är ute på remiss. Den nya lagen riskerar att påskynda den tillbakagång av amningen som pågått i snart tio år. Det vore mycket olyckligt och vi anser därför att lagförslaget måste omarbetas, skriver debattörerna Gerd Brandell, Elisabeth Kylberg och Kristin Svensson.

Under strecket
Publicerad
Ett nytt lagförslag innebär en öppning för barnmatsindustrin att börja marknadsföra modersmjölksersättning till föräldrar, skriver artikelförfattarna.

Ett nytt lagförslag innebär en öppning för barnmatsindustrin att börja marknadsföra modersmjölksersättning till föräldrar, skriver artikelförfattarna.

Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Annons

Redan 1981 antog Världshälsoorganisationen (WHO) en kod för att begränsa reklamen för livsmedel som ersätter amningen för spädbarn och små barn. I koden förbjuds bland annat all reklam för modersmjölksersättning riktad direkt till mödrar och deras familjer. Sverige arbetade aktivt för koden inom WHO. Många andra länder har redan lagstiftat enligt koden, men Sverige har hittills nöjt sig med andra lösningar. De två dominerande företag som säljer modersmjölksersättning och barnvällingar, Semper och Nestlé, har sedan 1983 följt en överenskommelse som då ingicks mellan industrin och staten. Företagen har i enlighet med den avstått från reklam riktad direkt till föräldrar de första månaderna – idag gäller en sexmånadersgräns.

Annons
Annons
Annons