Reklam eller information?

Under strecket
Publicerad
Annons

Sven Rydenfelt, professor i nationalekonomi, redovisar i en replik (7 juli) till min artikel den 29 juni en rad antaganden om reklam. Jag skall här bemöta några av dem.
Rydenfelt antar att reklamen ger oss information om var de billigaste och bästa inköpsställena finns. Detta antagande förutsätter att vi får likvärdig information om alla inköpsställen och bortser ifrån att marknadsföringsresurserna är ojämnt fördelade.

Egentligen finns det bara en marknad som lever upp till detta antagande. I Systembolagets katalog får vi likvärdig information om hela utbudet av varor. Där konkurrerar alla produkter på lika villkor. Ett annat av Rydenfelts antaganden säger att reklamen gör att butiker kan locka till sig massor av kunder. Reklamen påverkar alltså kundernas val. Det är därför som annonsörer satsar så mycket pengar på marknadsföring: den fungerar. Längre fram i samma replik kritiserar Rydenfelt mig när jag påstår samma sak.

Annons
Annons
Annons