Annons
X
Annons
X

Reinfeldt: Inte ansvarsfullt

De rödgrönas satsning innebär att investeringarna på järnvägsnätet ökar med 120 miljarder kronor. Fredrik Reinfeldt är kritisk till utspelet.

Av SvD, TT
Foto: SCANPIX ARKIV

- De har enormt mycket mer pengar än vi och då väcks frågan hur finansierar de detta, säger statsminister Fredrik Reinfeldt som på måndagen besökte Gotland, som inte ens har någon järnväg.

– Tyvärr är den största posten lån. Vi har under en finansiell kris amorterat på statsskulden, som lägger grund till låga räntor, stabil valuta och ordning och reda i finanserna. I det läget vill man konsumera stora järnvägsprojekt till lånade pengar. Det är inte ansvarsfullt, säger han.

Därtill kommer, säger Reinfeldt, kilometerskatt och en särskilt tidigarelagd Stockholmsskatt.

Annons
X

- Det hämmar tillväxten och överlevnadsvillkoren i olika delar av landet, säger han.

Enligt Reinfeldt är underlagen för höghastighetståg otillräckliga.

– Om man gör detta utan ordentliga underlag är risken stor för att det blir väsentligt mycket dyrare än man tror. Jag undrar om de rödgröna har några andra underlag som vi inte känner till, säger han.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Reinfeldt är ännu inte klar över om de rödgröna verkligen får ihop det. Han påminner om att Thomas Östros bara för några dagar sedan kritiserade regeringens kommunala medfinansiering för att den dränerade viktiga satsningar på välfärden. Nu föreslår de rödgröna utökad medfinansiering.

  Han jämför med regeringens satsningar under perioden som är finansierade med anslag, medfinansiering av kommuner och regioner samt trängselskatt.

  – Vi har ordning och reda i statens finansiering.

  Reinfeldt påminner också om att när hans regering tillträdde möttes den av stora luftslott, 65 miljarder i underskott jämfört med vad som utlovats i investeringar och 40 miljarder i eftersatt underhåll.

  Han håller med om att ekonomiska styrmedel är viktiga.

  – Men det är mer verkningsfullt att lägga avgift på utsläpp än på lastbil eller flyget, isolerat i Sverige. Det leder bara till jobbförluster, säger han.

  – Jag har varit med och höjt koldioxidskatten och är beredd att överväga ytterligare ökningar av avgift på själva utsläppen, säger han.

  Även näringsminister Maud Olofsson och infrastrukturminister Åsa Torstensson är kritiska.

  – Man klarar inte av att prioritera och man klarar inte av att finansiera. Det är allt till alla, allt vad man vill ha i vänsterkartellen lyfts fram, säger Maud Olofsson.

  Hon är bland annat kritisk till att en så stor del av de rödgröna satsningarna ska finansieras med lån och påpekar att den lånefinansiering som regeringen har i sina planer motsvarar vad man på längre sikt räknar med att få in genom till exempel broavgifter och trängselskatter. När det gäller höghastighetståg har regeringen ännu inte tagit ställning, utan väntar på att en utredning ska lägga fram ett förslag på sträckor och på hur det ska finansieras.

  Infrastrukturminister Åsa Torstensson är kritisk till att de rödgröna inte presenterar ett fullständigt förslag om hur det framtida höghastighetsnätet ska se ut, utan bara pekar ut delsträckor.

  – Vad ska göteborgarna göra i Borås? undrar Torstensson.

  – Man måste ha ett sammanhållet nät och veta hur det ska se ut.

  SvD.se och TT

  Annons
  Annons
  X
  Foto: SCANPIX ARKIV Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X