Annons

Regnet rena mannan för elproducenterna

Regnen i förra veckan förbättrade kraftläget i Sverige. Priset fortsätter dock att ligga högt på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Under strecket
Publicerad

Regn och lågtryck över norra Sverige gav under vecka 34 en god tillrinning till vattenkraftverkens dammar, visar ny statistik från branschorganisationen Svensk Energi. Det är för första gången på åtskillig tid som inflödet översteg medianvärdet och energiinnehållet i magasinen ökade med 1,4 procentenheter. Även i Norge har dammarna fyllts på.

Fortfarande är dock nivån i magasinen låg. Fyllnadsgraden är knappt 64 procent mot 75 i fjol som var ett torrår. Medelvärdet är 83 procent. Med ökat uttag i vattenkraftverken och mer el från kärnkraft närmade sig elproduktionen fjolårets nivå. Importen av el fortsatte dock. Räknat ett år bakåt har Sverige importerat el motsvarande årsproduktionen i tre kärnkraftreaktorer. Året dessförinnan var Sverige nettoexportör av el.

Annons
Annons
Annons