Annons

”Reglerna kring defekt synfält är tydliga”

Under strecket
Publicerad

Krister Inde med flera skriver i en replik 18/3 om Transportstyrelsens medicinska bedömningar vid synfältsdefekter. Det är konstigt att behöva argumentera för att man behöver se bra i trafiken. Detta är för de allra flesta uppenbart och det finns också ett gott vetenskapligt stöd för den saken.

Forskaren Cynthia Owsley har 2010 i en stor genomgång sammanfattat kunskapen från 224 vetenskapliga undersökningar inom området syn och bilkörning. Ett system som enbart bygger på prövning genom ett körtest är enligt forskarna inget bra instrument för att mäta riskerna i trafiken av en nedsatt syn. Vid nedsatt synförmåga går det inte att se något samband alls mellan hur man presterar vid ett körtest och risken att på grund av en nedsatt synfunktion orsaka en krock. Körprovet är bara ett kort och mycket grovt stickprov av allt som kan hända i trafiken.

Annons
Annons
Annons