Annons
X
Annons
X

Reglerna i Sverige sänker spelbolagen

Grunden till de problem vi har på spelmarknaden är förlegade regler. I stället för att skydda svenska konsumenter blir det en tvångströja för de svenska spelbolagen, skriver David Sundén i en ny ESO-rapport som presenteras på torsdagen.

Foto: ERLEND AAS/TT

BRÄNNPUNKT | SPELMARKNADEN

Om den nuvarande regleringens snedvridande effekter på konkurrensen får fortsätta kommer myndigheterna troligen helt ha förlorat kontrollen över svenskarnas nätspelande inom 10–15 år.
David Sundén

Internationella spelbolag får inte sälja spel i Sverige, men gör det ändå. Det ökande nätspelandet är ett faktum och under 2014 tog de internationella spelbolagen en rekordstor bit av den svenska spelmarknaden enligt Lotteriinspektionens nya siffror. Utvecklingen ­under 2014 går inte att förklara med annat än att svenska myndigheter helt håller på att förlora kontrollen över stora delar av spelmarknaden.

I en ny ESO-rapport som presenteras på torsdagen analyserar jag den svenska spelregleringen och marknadens framtida utveckling. Resultaten visar tydligt och föga förvånande att regleringen måste reformeras och jag lägger fram konkreta förslag på hur detta kan ske.

Annons
X

Grunden till de problem vi i dag ser på spelmarknaden är ett förlegat regelverk som i stället för att skydda svenska konsumenter har utvecklats till en tvångströja för de svenska spelbolagen, samtidigt som det i praktiken ger stort spelrum för de internationella bolagen.

Den ena ärmen i tvångströjan är prisregleringen som hindrar svenska bolag att erbjuda spel till marknadspris. Priset på spel, till exempel Oddset ­eller Keno, bestäms av regeringen som för att motverka överdrivet spelande sätter priset högt, och betydligt högre än de internationella spelbolagen. Prisskillnaderna medför dock bara att svenskarna i allt större utsträckning spelar på utländska spelbolags hemsidor i stället.

Tvångströjans andra ärm bakbinder spelbolagen genom att i detalj bestämma vilka spelformer som får finnas. Nätkasino är förbjudet i den svenska lagstiftningen, men är det snabbast växande spelet både i Sverige och i vår omvärld. Branschens framtidsförväntningar för nätkasino framgår tydligt av den omfattande marknadsföring vi nu ser i svenska massmedier.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Trenden har varit tydlig under lång tid, och lika länge har regering efter regering ignorerat utvecklingen. Svenska Spels ansökan om att få erbjuda nätkasino från förra sommaren ligger till exempel fortfarande obesvarad på nuvarande, och innan dess föregående, regerings bord. Följden är att en av de spelformer som forskarna menar vara mest beroendeframkallande och skapa störst problem för spelarna tillåts växa ohämmat, och bortom svenska myndigheters kontroll.

  Om den nuvarande regleringens snedvridande effekter på konkurrensen får fortsätta kommer myndigheterna troligen helt ha förlorat kontrollen över svenskarnas nätspelande inom 10–15 år.

  Den politiska passiviteten har också stats­finansiella konsekvenser. När allt mer av spelandet flyttas till internationella bolag minskar statens intäkter. Uppskattningsvis har staten förlorat ytterligare en halv miljard i intäkter på grund av att de inter­nationella spelbolagen utökade sin marknad under 2014. Fortsätter det på detta sätt riskerar den årliga intäktsförlusten snabbt bli över en miljard kronor jämfört med i dag. Det ter sig därför inte särskilt välgrundat när ansvarigt statsråd hävdar att inget kan göras för att det saknas pengar till en utredning.

  Vi har tidigare sett förslag om att myndigheternas kontroll över svenskarnas nätspelande ska säker­ställas genom att stänga ute de internationella bolagen. Det kan låta handlingskraftigt, men när liknande åtgärder prövats internationellt, till exempel genom att blockera spelbolagens webbsidor ­eller begränsa deras marknadsföringsmöjligheter, så har de sällan visat sig särskilt lyckosamma. Detta är inte förvånande eftersom åtgärderna inte är ­avsedda att komma till rätta med konkurrens­snedvridningen på marknaden. Så länge internationella spelbolag kan erbjuda lägre priser och större utbud har både bolagen och spelarna mycket att vinna på att hitta lösningar för att komma runt alla hinder som sätts upp. Blockeringslösningar skapar därför mer oreda på marknaden än de reder upp.

  Alternativet är att utjämna konkurrensförutsättningarna – att släppa på pris- och spelformsregleringen – och tillåta internationell konkurrens för nätspel på liknande sätt som i ett flertal andra länder. Danmark har sedan 2012 öppnat marknaden genom att dela ut licenser till internationella spelbolag för vadhållning, nätkasino och nätpoker. För dessa spel konkurrerar de licensierade spelbolagen nu på lika villkor, inte bara vad gäller pris och utbud utan också vad gäller skyldigheterna för spelansvar och marknadsföring. Konsekvensen av de utjämnade marknadsvillkoren är att de danska myndigheternas kontroll över nätspelandet har ökat betydligt och växer med tiden. En i sammanhanget minst lika viktig faktor är att de licensierade internationella spelbolagen också betalar skatt i Danmark.

  I rapporten visar jag att en ny svensk spelmarknadsreglering kan utformas efter dansk förebild, och att svenska myndigheter på så sätt åter kan ta kontroll över spelmarknaden. På detta sätt skapas betydligt bättre förutsättningar för proaktivt arbete med viktiga och angelägna frågor som konsumentskydd, spelansvar och marknadsföringsregler. Samtidigt kan statens intäkter förväntas bli som i dag, i stället för att kontinuerligt minska.

  Den danska regleringen har sina skönhets­fläckar och den är inte helt överförbar till svenska förhållanden. Men, med den och de redan vunna danska erfarenheterna som utgångspunkt går det att skapa ett väsentligen bättre regelverk än dagens.

  DAVID SUNDÉN

  ekon dr, författare till ”En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden”

  Mer debatt om spelmarknaden:

  Annons
  Annons
  X
  Foto: ERLEND AAS/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X