X
Annons
X

Reglerna för buller stort hinder för nya bostäder

Det är uppenbart att Naturvårdsverkets regler för buller är ett alltför stort hinder för nya bostäder. Det vittnar en ny enkät bland kommunerna om. Det är dags att miljödepartementet ser till att Naturvårdsverket tar sitt ansvar. Det skriver företrädare för bland andra flera M- och S-styrda kommuner i landet.

Bostadsbristen i Sverige breder ut sig. Ungdomar tvingas bo kvar i sina föräldrahem, människor måste tacka nej till nya jobb, äldre blir kvar i för stora villor, nyanlända kan inte beredas plats i det svenska samhället. Enligt Boverkets beräkningar behöver Sverige mer än 100 000 nya bostäder – omgående.

Många kommuner gör mycket för att det ska byggas mer. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en enkät bland de drygt 60 kommuner där det byggts fler än 1 000 bostäder sedan år 2002. Enkäten visar att det finns färdiga men outnyttjade kommunala planer om 47 000 nya bostäder. Orsaken till att ingen bygger är bland annat att statens regelverk för buller har tvingat ut planerna till mindre attraktiva lägen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X