Annons

”Regler om underhåll till barn driver på konflikter”

Fler föräldrakonflikter, överskuldsättning och sämre förtroende för myndigheter. Det är effekten av nya regler för underhåll till barn. Social- och justitiedepartementen behöver samarbeta kring frågan, skriver professorerna Johanna Schiratzki och Anna Singer.

Under strecket
Publicerad

Johanna Schiratzki och Anna Singer

Foto: PrivatBild 1 av 1

Johanna Schiratzki och Anna Singer

Foto: PrivatBild 1 av 1
Johanna Schiratzki och Anna Singer
Johanna Schiratzki och Anna Singer Foto: Privat

Ungefär en halv miljon barn i Sverige har föräldrar som inte bor tillsammans. För att garantera barnet samma levnadsstandard som föräldrarnas genomsnittliga har barnet rätt till underhållsbidrag från den förälder som barnet inte bor med. Men inte alla bidragsskyldiga föräldrar betalar underhållsbidrag enligt föräldrabalkens regler. En del har inte råd, i andra fall kan föräldrarelationen vara så laddad att boföräldern inte driver frågan. Försäkringskassan kan då i förälderns ställe utbetala ett underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Underhållsstödet, som är tänkt som en garanti för en viss försörjning uppgår till 1 573 kronor i månaden, lämnas för närmare 220 000 barn. Den bidragsskyldiga föräldern blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela eller delar av underhållsstödet. Full återbetalningsskyldighet föreligger vid förhållandevis blygsamma inkomster.

Annons
Annons
Annons