Annons

”Regler för disputationer stärker akademisk inavel”

De enskilda institutionerna har alldeles för stor makt över utgången av en disputation. Bristen på en oberoende examination av doktorsavhandlingar behöver åtgärdas, skriver Mats Lundström, docent och lektor i statskunskap.

Publicerad
Alla som rört sig inom universitetsvärlden vet att när institutionerna föreslår opponent och ledamöter i betygsnämnden tänker man inte alltid i första hand på deras kompetens att kritiskt granska avhandlingen, skriver debattören.
Alla som rört sig inom universitetsvärlden vet att när institutionerna föreslår opponent och ledamöter i betygsnämnden tänker man inte alltid i första hand på deras kompetens att kritiskt granska avhandlingen, skriver debattören. Foto: Tor Johnsson

”Intellektuell inavel är satt i system” – så karaktäriserar Bo Rothstein (SvD 10/2) bristen på rörlighet och fungerande meritokrati inom den svenska forskarvärlden. Det ligger mycket i hans beskrivning, men han berör inte ett fundamentalt problem som starkt bidrar till ”inaveln”, nämligen bristen på en oberoende examination av doktorsavhandlingar. De enskilda institutionerna har alldeles för stor makt över utgången av en disputation. Eftersom de har starkt ekonomiskt intresse av att doktoranderna blir klara i tid är risken stor att de medverkar till att kvalitetskraven sänks.

Alla som rört sig inom universitetsvärlden vet att när institutionerna föreslår opponent och ledamöter i betygsnämnden tänker man inte alltid i första hand på deras kompetens att kritiskt granska avhandlingen, skriver debattören.

Foto: Tor Johnsson Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons