Annons

Regimer har koll på kritiker – även i Sverige

Trots att det är känt att många regimer noga följer vad exilpersoner gör och säger, tar Migrationsverket ofta inte hänsyn till risken för repressalier. Många asylsökanden som varit politiskt aktiva blir utvisade trots att det strider mot regelverket. Det skriver debattören Kurdo Baksi och juristen Bo Johansson.

Under strecket
Publicerad

En demonstration på Sergels torg i våras mot den syriska regimen.

Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIXBild 1 av 1

En demonstration på Sergels torg i våras mot den syriska regimen.

Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIXBild 1 av 1
En demonstration på Sergels torg i våras mot den syriska regimen.
En demonstration på Sergels torg i våras mot den syriska regimen. Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIX

Inom den internationella asylrätten är begreppet skyddsskäl ”sur place” en viktig del. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR kan en person ”bli flykting ”sur place” till följd av sina egna handlingar till exempel genom att associera sig med flyktingar som redan blivit erkända eller genom att uttrycka sina politiska åsikter i det land han vistas i. Ifall sådana handlingar är tillräckliga för att rättfärdiga en välgrundad fruktan för förföljelse måste avgöras genom en omsorgsfull prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. Särskild hänsyn bör tas till om myndigheterna i den sökandes hemland har fått kännedom om sådana handlingar och till hur dessa kommer att uppfattas av myndigheterna. Och en person blir alltså flykting ”sur place” på grund av omständigheter som inträffar i hemlandet under hans/hennes frånvaro.

Annons
Annons
Annons