Annons
X
Annons
X

Regimens superdator väntar

STATLIG AVLYSSNING I går sade Lagrådet i princip ja till regeringens förslag om att ge Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att avlyssna svenska medborgares telefon- och e-posttrafik till och från utlandet. Detta är en fråga som kräver enskilt ansvar från folkets valda ombud. skriver IT-veteranen Oscar Swartz.

Sveriges försvarsminister Mikael Odenberg vill tvinga tele- och internetoperatörer att dra fiberkablar rakt in i en farm av superdatorer som kontrolleras av regeringen. Dessa skall analysera all trafik som går in och ut ur landet, vilket nuförtiden innebär en stor del av kommunikationen. E-post till och från Hotmail och sökningar på Google omfattas. Och som Telia påpekar lämnar vanlig svensk trafik ofta landet för att sedan återvända.

Nedanstående är faktiskt inte en beskrivning av Kinas eller Robert Mugabes senaste påfund. Det är en beskrivning av det förslag som regeringen begär att Sveriges Riksdag klubbar igenom:

 1. Regeringen medger att landet inte längre är hotat militärt. Däremot finns civila ”yttre hot” från den onda omvärlden som man påstår hotar Sveriges självständighet.
 2. Regeringen säger därför att all kommunikation med den onda omvärlden måste kopieras in i regimens egen superdator.
 3. Regeringen bestämmer själv hela tiden vad som utgör dessa ”yttre hot” och berättar för spionerna vilka ”sökbegrepp” de skall använda när de avläser folkets kommunikation.
 4. Regeringen bestämmer dessutom att olika myndigheter själva får besluta vad de anser vara ”yttre hot” från den onda omvärlden. Dessa får därför på eget bevåg uppdra åt spionerna att spana för deras räkning.
 5. Man framhåller att myndigheterna i punkt 4 dock måste söka om tillstånd när de vill spana för eget behov.
 6. Regeringen bestämmer själv hela tiden från vilken myndighet de skall söka det där tillståndet.
 7. Regeringen tycker att även privata aktörer och näringslivet behöver få spionera men man inser att det är kontroversiellt så man säger att de får gå med sina önskemål via de där statliga myndigheterna under punkt 4.
 8. Regeringen utser själv hela tiden vilka myndigheter som skall utföra själva spioneriet och säger att det tills vidare bör vara militära myndigheter.
 9. Regeringen försöker övertyga medborgarna om att man kontrollerar att spioneriet inte går överstyr men gör det bara symboliskt: Regeringen bestämmer nämligen hela tiden själv vilken myndighet som skall övervaka de andra myndigheterna och man formulerar själv dess instruktioner.
Annons
X

Regeringen ger också exempel på de ”yttre hot” från den onda omvärlden som gör att den måste avlyssna oss alla:

• terrorism
• spridning av massförstörelsevapen
• kvalificerad internationell kriminalitet
• smuggling av vapen, droger eller människor
• stora flykting- och migrationsrörelser
• etniska, kulturella och religiösa konflikter
• hot mot den tekniska infrastrukturen
• olika typer av försörjningskriser
• ekologiska obalanser och miljöhot
• valuta- och räntespekulationer

Debatten har handlat om ”rättssäkerhet”: Hur och när skall spionerna slänga bort information om ”oskyldiga”, hur ska en viss myndighet vara sammansatt och andra detaljer. Men frågan handlar ju om följande: Beskriver ovanstående modell ett långsiktigt robust demokratiskt och fritt samhälle? Är det klokt att låta all kommunikation passera en regimkontrollerad superdator?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Man kan vifta undan kritiken med att säga att ”Maud och Mona är ju snälla”. Men demokratier kan undermineras, vilket Tyskland visade. Vi försvårar sådant genom grundlagar som inte lätt kan ändras. Att servera varje kommande tänkbar regim med ett färdiginstallerat system för avlyssning av hela folket är oförlåtligt naivt och ohistoriskt.

  Och vad är det för civil information vi inte kan få från BBC och EU:s alla ambassader? Varför räcker inte polisens och Säpos arbete mot brottslighet? Varför räcker inte en ansvarsfull utrikespolitik för att skydda oss mot terrorism? Varför skall vi ge upp vår grundlagsfästa rättighet till ”förtrolig kommunikation”? För att rädda George W Bush?

  I den här frågan krävs enskilt ansvar från folkets valda ombud. Göm er inte bakom partierna utan ställ er frågan: Vill jag vara den som tvingar en teleoperatör att sticka in den där kabeln i regimens superdator så att hela folkets kommunikation kan avlyssnas för all framtid av den som kontrollerar datorn?

  Oscar Swartz
  skribent, bloggare och IT-veteran som 2006 publicerade Timbro-rapporten ”Marschen mot Bodströmsamhället” om avlyssning av elektronisk kommunikation.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X