Annons
X
Annons
X

Regeringsfrågan avgör valet 2014

Regeringsfrågan kommer att spela en mycket stor roll inför och i valrörelsen 2014. För att möta förväntninagrna är tre krav särskilt viktiga: Att ge klara besked före valet, ha genomarbetade förslag och att dessa är finansierade. Det skriver Moderaternas partisekreterare Kent Persson och chefsstrategen Per Schlingmann.

BRÄNNPUNKT | ALMEDALEN

En långsiktig, fullt finansierad och ansvarsfull ekonomisk politik är helt central för det regeringsalternativ som söker människors förtroende.
Per Schlingmann och Kent Persson

I dag är det Nya Moderaternas dag under Almedalsveckan i Visby. Det är ett bra tillfälle att under seminarier och andra former samla intryck och diskutera viktiga framtidsutmaningar för Sverige. Vårt eget förnyelse- och utvecklingsarbete är i full gång inom ett antal prioriterade områden som ekonomi och jobb, klimat- och hållbarhetspolitik samt hur skolan ytterligare kan förbättras i hela landet.

I samband med bildandet av Allians för Sverige förändrades svensk politik. Väljarna har inte längre bara enskilda partier att ta ställning till, utan ges nu också möjlighet att före val kunna välja regeringsalternativ. Därför är Nya Moderaternas utgångspunkt att Alliansen, precis som 2006 och 2010, ska gå till val på ett gemensamt och fullt finansierat valmanifest. Det överordnade målet 2014 är att vi tillsammans med allianspartierna ska vinna stöd för en majoritetsregering. Det ger väljarna bättre underlag och skapar tydliga alternativ i politiken.

Annons
X

En annan konsekvens av regeringsfrågans viktiga roll för väljarna är att regeringsalternativet i sig blir en viktigare del av partiernas egna utveckling och möte med väljarna. När vi blickar mot 2014 års val är därför vår utgångspunkt att Alliansen kommer att spela en ännu viktigare roll i vår utveckling och när vi möter väljarna.

De senaste dagarna har flera opinionsundersökningar genomförts med syfte att kartlägga väljarnas syn på regeringsfrågan. Resultaten har varit tydliga. Svenska väljare uppskattar och tycker att det är viktigt att partierna före val redovisar vem man strävar efter att bilda regering med och vad man vill göra. Senast förra veckan visade en undersökning från Novus att hela 71 procent av väljarna anser det mycket eller ganska viktigt att i god tid före ett riksdagsval få vetskap om vem eller vilka ett parti kan komma att samarbeta med vid eventuell valvinst.

Regeringsfrågans viktiga roll är mycket positiv och bidrar till att stärka förtroendet för det politiska systemet i sin helhet och underlätta ansvarsutkrävande från partierna och deras ledande företrädare. Utvecklingen är särskilt viktig ur tre perspektiv:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  1. Att ge raka besked på väljarnas frågor om vilka man vill regera med skapar förutsättningar att stärka demokratin. I en demokrati är det centralt att som väljare få tidiga och tydliga svar om hur de politiska alternativen ser ut. Partierna har en skyldighet att redovisa hur och med vem de vill styra landet. Vilka är de gemensamma politiska prioriteringarna och hur ser vägen ut för att nå dem tillsammans?

  Det handlar inte, som vissa politiska kommentatorer och andra ibland ger sken av, om ett vem-tar-vem-spel. Att på det sättet avfärda diskussionen om regeringsfrågan är att varken ta väljarna eller frågor om ansvarsutkrävande på allvar.

  2. Politiska reformer tar tid att genomföra, därför måste reformplanerna vara klara innan valet. De partier som saknar en tydlig bild av vilka reformer de vill genomföra och måste förhandla om dessa efter valet, kommer sannolikt inte heller att hinna genomföra sina förslag innan mandatperiodens slut. Detta har varit en viktig erfarenhet under de snart sex år vi i Alliansen regerat tillsammans. Inför såväl valen 2006 som 2010 har vi, i arbetsgrupper och under andra former, samarbetat och noggrant förberett våra reformförslag och politiska prioriteringar. På detta område finns inga genvägar.

  Det politiska alternativ som saknar trovärdiga och genomarbetade förslag som man är överens om kommer inte att vinna människors förtroende.

  3. För att på allvar kunna göra anspråk på att ta ansvar för Sverige måste partierna tydligt redovisa hur de tänker finansiera sina förslag. Här finns utrymme för historisk självkritik, inte minst inom borgerligheten. Vi minns alla tiden före Alliansen med otillräckligt samarbete inom borgerligheten och hur det skapade otydlighet, inte minst kring hur reformer skulle finansieras. Kraven på ansvarsfull ekonomisk politik är nu i finans- och skuldkrisens spår högre än någonsin. En långsiktig, fullt finansierad och ansvarsfull ekonomisk politik är helt central för det regeringsalternativ som söker människors förtroende.

  Sammantaget visar detta hur regeringsfrågan på flera olika sätt kommer att spela en mycket stor roll inför och i valrörelsen 2014. Att fortsatt svara upp mot de här kraven kommer att vara viktiga ingångsvärden för Nya Moderaterna när vi tillsammans med de andra allianspartierna ska stärka samarbetet och i valet 2014 åter söka väljarnas förtroende gemensamt.

  KENT PERSSON

  partisekreterare (M)

  PER SCHLINGMANN

  chefsstrateg (M)

  Webb-tv från Almedalen

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X