Annons
X
Annons
X

”Regeringen sparar för mycket”

Flera ekonomer befarar att regeringen har blivit för sparsam, efter att den inför höstbudgeten lagt inkomstskattesänkningar för drygt 17 miljarder kronor på is.

Av TT
(uppdaterad)

- Jag känner en viss oro för att man vill dra ner på reformambitionerna så mycket att man får en åtstramande effekt, säger professor Lars Calmfors.

– Jag har argumenterat emot det femte jobbskatteavdraget men det var för att jag tyckte att man kunde använda det så kallade reformutrymmet bättre, säger Calmfors, som nyligen lämnade uppdraget som ordförande i regeringens finanspolitiska råd.

Nu vill regeringen skjuta avdraget på framtiden, men med argumentet att man bör vara försiktig med statsfinanserna i osäkra tider.

Annons
X

– Det tycker jag är ett mer tvivelaktigt argument, säger Calmfors.

I sin senaste prognos, strax före midsommar, räknade statliga Konjunkturinstitutet (KI) med att regeringen skulle komma med ofinansierade satsningar och reformer på omkring 30 miljarder 2012. Bedömningen, att utrymmet finns, kvarstår.

– Vi tycker fortfarande att det finns ett visst utrymme för ofinansierade finanspolitiska åtgärder. Det är bättre att använda utrymmet under 2012 än senare, säger Jesper Hansson, prognoschef på KI.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är viktigt, enligt KI, att regeringen satsar för att hålla uppe efterfrågan i väntan på bättre tider. Jesper Hansson konstaterar att de svenska statsfinanserna är starka och stabila. Sommarens oro kan ha viss inverkan på utrymmet för reformer, men KI ser inga behov av besparingar eller nedskärningar.

  KI hävdar, bland annat i sitt remissvar till utredningen som hanterade förslaget, att regeringens tänkta halvering av momsen på restaurang- och cateringtjänster inte kommer att ge det antal jobb som sägs.

  LO anser också att det är fel att trampa på bromsen, eftersom det leder till åtstramning.

  – Att Sverige ska vara den försiktigaste generalen kan slå åt fel håll. Det kan förvärra läget och försvåra återhämtningen eftersom det håller igen efterfrågan, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

  Ernsäter räknar med att Anders Borg skriver ner BNP-tillväxten till cirka 2 procent för 2012. Men trots det finns det, enligt Ernsäter, utrymme för satsningar på 30 miljarder.

  – I det perspektivet är det fel och egendomligt att dra tillbaka reformer på 17 miljarder till hushållen, säger han.

  Lars Ernsäter efterlyser reformer för de långtidsarbetslösa, satsningar på utbildning, höjd a-kassa och sänkt skatt för pensionärer.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X