X
Annons
X

Catarina Kärkkäinen: Regeringens största haveri

Kommer Migrationsverket att reda ut statsministerns kris?
Kommer Migrationsverket att reda ut statsministerns kris? Foto: Tomas Oneborg

Det finns två möjligheter för svenska domstolar att åsidosätta en lag: om den strider mot grundlagen eller annan överordnad författning, och om den har tillkommit på ett sätt som i väsentligt hänseende avviker från den ordning som stadgas i grundlagen.

Kommer Migrationsverket att reda ut statsministerns kris?

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X