Regeringens satsning tar i trä

Regeringen vill satsa på mer trä i fastighetsbyggandet. Men de flesta tunga remissinstanserna säger nej. Naturvårdsverket, Statskontoret, Sveriges Byggindustrier, Kommerskollegium och Konkurrensverket oroas över att konkurrensen sätts ur spel.

Under strecket
Publicerad
Annons

Rapporten ”Mer trä i Byggandet - Underlag för en nationell strategi att främja användning av trä i byggandet” överlämnades till Näringsdepartementet och Miljödepartementet den 20 januari 2004.

I underlaget för strategin pekar man på ett antal drivkrafter som grund för behovet av samling kring trä i byggandet:
”Trästommar i byggnader högre än två våningar tilläts först 1995. Det är inte vanligt i dag.
”Kunskapen bland projektörer och byggherrar att använda trä i dessa byggnadsverk är inte tillräcklig.
”Sverige är en stormakt på exportmarknaden för sågade trä- varor och även av småhus i trä.
”Det finns en stor potential på den europeiska marknaden för mer förädlade träbyggprodukter.
”Trä har miljöfördelar och skogs- och träindustrin är belägen i regioner utanför storstäder och tillväxtområden där träförädling - till exempel prefabhus - kan ge sysselsättning.
”Den nationella strategin har som vision: ”om 10-15 år är trä ett självklart alternativ i allt byggande i Sve- rige - och på sikt
i Europa”.
0 Sverige storexportör av trähus
Regeringens satsning på mer trä i byggandet fortsätter att upp-röra företrädare för cement- och betongbranschen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons