X
Annons
X

Regeringens politik motverkar jämställdhet

Jämställdheten går framåt med jobbskatteavdraget, hävdar Sofia Arkelsten (
Brännpunkt 27/2) Hennes belägg är en analys från Riksdagens utredningstjänst, som visar att den andel av inkomsten som kommer från arbete har ökat mer för kvinnor än för män.

Problemet är att rapporten inte ger stöd för Arkelstens analys. Den gör i stället klart att skälet till att kvinnor får mer av sin inkomst från arbete är försämrade ersättningar i trygghetssystemen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X