Annons
X
Annons
X

Regeringens politik fungerar inte

ARBETSLÖSHET Att den lilla öppna svenska ekonomin påverkas av den globala nedgången skulle kunna drabba varje regering. Men att arbetslösheten ökar mer i Sverige än i jämförbara länder och att jämviktsarbetslösheten skenar visar på regeringens misslyckade politik, skriver Thomas Östros, ekonomisk ­talesperson för Socialdemokraterna.

Thomas Östros (S) underkänner regeringens ekonomiska politik.
Thomas Östros (S) underkänner regeringens ekonomiska politik. Foto: GUNNAR LUNDMARK

verige är ett starkt land. Men Sverige halkar efter. Under det senaste året har arbetslösheten ökat väsentligt mycket snabbare i Sverige än i jämförbara länder. Det visar att regeringens politik är ett misslyckande. Att låna till skattesänkningar – samtidigt som man säger upp lärare och undersköterskor – är ett ineffektivt sätt att skapa jobb.

Moderaterna avser att genomdriva ytterligare ofinansierade skattesänkningar under det kommande året – under förevändningen att detta skulle leda till ökad sysselsättning. Det är hög tid att granska den förda politiken: Skapar ofinansierade skattesänkningar nya jobb?

Det är enkelt att konstatera att arbetslösheten i Sverige har ökat dramatiskt. En internationell nedgång påverkar en liten öppen ekonomi som den svenska. Det skulle kunna drabba varje regering. För att kunna yttra oss om resultatet av regeringens insatser måste vi studera andra sätt att mäta utvecklingen i Sverige.

Annons
X

Ett första sätt att mäta regeringens prestation är att jämföra utvecklingen i Sverige med den i andra länder. Vid regeringsskiftet var arbetslösheten i Sverige närmare två procentenheter lägre i Sverige än EU-genomsnittet. Nu är arbetslösheten i Sverige högre än i EU. Detta indikerar onekligen att regeringens politik inte fungerar.

Vi kan på samma sätt jämföra utvecklingen i Sverige med utvecklingen i vårt grannland Finland. Sedan årsskiftet har den svenska arbetslösheten varit högre än den finska. Det har faktiskt aldrig hänt förut. Finland har, så långt data finns tillgängliga, alltid haft högre arbetslöshet än Sverige. Någonting har hänt. Slutsatsen måste bli: Regeringens politik fungerar inte.

Vi kan också utvärdera den förda politiken genom att studera den strukturella arbetslöshetens – jämviktsarbetslöshetens – utveckling. Jämviktsarbetslösheten återger vilken arbetslöshetsnivå som är förenlig med en stabil ekonomisk utveckling – oaktat den konjunktur som råder för tillfället.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Regeringen framhåller återkommande att dess politik bidrar till att skapa jobb på lång sikt. Om detta vore riktigt så skulle jämviktsarbetslösheten minska.

  I januari år 1995 – i början av den socialdemokratiska regeringsperioden – var jämviktsarbetslösheten, enligt Konjunkturinstitutet, 7,1 procent. Under de följande tolv åren sjönk jämviktsarbetslösheten kontinuerligt. I januari 2007 nådde den sin lägsta nivå på 5,8 procent.

  I det läget – med en mycket stark konjunktur i ryggen – valde regeringen att inleda sina stora skattesänkningar och sin nedrustning av arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt börjar den strukturella arbetslösheten att öka kraftigt. Ökningen håller i sig även när lågkonjunkturen kopplar sitt grepp kring svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet väntar sig att jämviktsarbetslösheten åter når 7 procent mot slutet av nästa år.

  Jämviktsarbetslösheten skenar. Det är inte hänförligt till den internationella utvecklingen – utan är ett mått på regeringens misslyckande. Sveriges arbetsmarknad fungerar allt sämre – både i högkonjunktur och i lågkonjunktur.

  Internationella jämförelser och jämviktsarbetslöshetens ökning visar på tydliga brister i regeringens politik. Ändå framhärdar Moderaterna i sin uppfattning att man bör låna till skattesänkningar för att skapa nya jobb. Varför?

  Självklart bidrar en ideologisk låsning hos ledande moderata företrädare till denna hållning: Skattesänkningar går först – oberoende av statsfinanser och konjunkturläge.

  Men regeringen tycks också sakna varje grundläggande insikt om plus och minus i jobbpolitiken. Skattesänkningar analyseras och torgförs utifrån sina tänkta positiva sysselsättningseffekter. Ingen uppmärksamhet fästs vid finansieringens negativa effekter.

  Nu avser Moderaterna att låna
  10 miljarder till skattesänkningar,
  under förevändningen att detta långsiktigt skulle skapa 10 000 jobb. Det är ett orimligt påstående: Om kommunerna skulle spara detta belopp, så skulle detta istället innebära omkring 25000 uppsägningar av lärare, undersköterskor och andra anställda. Det är ett slöseri.

  Att låna till skattesänkningar – samtidigt som man säger upp lärare och undersköterskor – är ett ineffektivt sätt att skapa jobb. Istället krävs en sammanhållen jobbpolitik: Ansvar för statsfinanserna och en starkare arbetslinje. Investeringar i det som byggt Sverige starkt: Utbildning och forskning, yrkesutbildning, praktik och lärlingsutbildning som leder till jobb. Stimulans av småföretagsamheten. Så kommer de som förlorar jobbet vidare. Så motverkar vi att arbetslösheten biter sig fast.

  Sverige kan bättre.

  THOMAS ÖSTROS (S)

  Ekonomisk talesperson

  Annons
  Annons
  X

  Thomas Östros (S) underkänner regeringens ekonomiska politik.

  Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X