Regeringens passivitet bidrar till dyrare el

Regeringens bristande styrning har försenat utbyggnaden av elnätet och skapat brist på överföringskapacitet. Det skriver riksrevisor Claes Norgren i en granskning som presenteras i dag. Regeringen får svidande kritik på en rad punkter.

Under strecket
Publicerad
Foto: FREDRIK SANDBERG/SCANPIX
Annons

Stamnätet är en statligt ägd och förvaltad infrastruktur för överföring av el som bedrivs som ett monopol. Riksrevisionen publicerar i dag en granskning som visar att statens insatser för en väl fungerande överföring av el har brister. Det påverkar såväl hushåll som näringsliv.

Elöverföringens kvalitet och kapacitet påverkar leveranssäkerheten och i förlängningen även priset för elkonsumenterna. Granskningen visar att regeringens styrning av investeringar i stamnätet är alltför passiv och att det funnits en brist på transparens. Sena investeringar har resulterat i att överföringskapaciteten i det svenska stamnätet fortfarande är otillräcklig.

Annons
Annons
Annons