Annons

Regeringens jobbpolitik underkänd

Pessimism. Arbetsförmedlarna som ska möta varselvågen har fått sämre chanser att utföra sina uppdrag. Regeringen har kraftigt skurit ner resurserna till Arbetsförmedlingen och i en undersökning ger arbetsförmedlarna nu sina uppdragsgivare underkänt. 72 ­procent tror sig inte klara sitt uppdrag med nuvarande resurser. Det krävs krafttag för att möta jobbkrisen, skriver Annette Carnhede och Roger Syrén, från fackförbundet ST.

Publicerad

Arbetsförmedlingen har som uppdrag att ta Sverige ur jobbkrisen. Därför har vi, fackförbundet ST, undersökt vad arbetsförmedlarna anser om sitt uppdrag. Vi har frågat dem ifall de politiska åtgärderna är anpassade till behoven, hur deras förutsättningar för att klara sitt uppdrag är och om resurserna räcker till. Resultatet är nedslående.

Ett grundläggande problem är att regeringen har minskat anslagen för att bekämpa arbetslöshet idag när behoven är större, jämfört med när tiderna var goda. Ramanslaget för arbetsmarknadspolitiken har minskat från drygt 70 miljarder kronor år 2006, till drygt 55 miljarder idag.

Annons
Annons
Annons
Annons