Regeringens handlingsplan mot narkotika

Under strecket
Publicerad
Annons

Några av förslagen i regeringens handlingsplan mot narkotika, som också miljöpartiet och vänsterpartiet står bakom.
325 miljoner kronor avsätts under de tre kommande åren. Av dem går 100 miljoner till en särskild satsning inom kriminalvården. Målet är att alla missbrukare på fängelserna ska erbjudas vård och behandling.
En nationell narkotikasamordnare, Björn Fries, tillsätts. Hans uppgift är bland annat att "offensivt" föra ut regeringens politik och att stödja kommuner och landsting. Till sin hjälp får han ett kansli i Stockholm.
Kriminalvårdsstyrelsen ska utveckla metoderna för att förhindra att narkotika förs in på anstalter och häkten.
Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, BRÅ, får i uppgift att granska polisens arbete mot narkotikabrottslighet.
i Fakta

Annons
Annons
Annons