Annons

Regeringens handlingsplan har haft effekt

Publicerad

Journalisterna Aschenbrenner, Langhorst och Persson uttrycker i sin artikel frustration över det faktum att samhället fortfarande inte alltid klarar av att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor (Brännpunkt 23/12). Jag instämmer i er förtvivlan. Fortfarande är det alldeles för många kvinnor och flickor i Sverige som misshandlas av någon som står dem nära. Hemmet ska vara en trygg plats, inte en brottsplats. Just därför var jag väldigt tydlig under förra mandatperioden – kampen mot mäns våld mot kvinnor gavs största prioritet.

Det resulterade i en omfattande handlingsplan, där vi för första gången i Sveriges historia tog ett helhetsgrepp om frågorna om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer. Totalt satsade vi över en miljard kronor på insatser inom ramen för handlingsplanen.

Annons
Annons
Annons
Annons