Annons
X
Annons
X

Regeringens förslag är ett hafsverk

Att göra det enklare för bostadrättsägare att hyra ut lägenheter i andra hand ställer vi oss positiva till. Men en lagändring måste utredas ordentligt. Därför avslår vi förslaget tills klarhet har bringats, skriver Veronica Palm (S) i en replik till Stefan Attefall (KD).

REPLIK | ANDRAHANDSUTHYRNING

När vi nu sett regeringens förslag om utökad andrahandsuthyrning kan vi konstatera att det är ett hafsverk.
Veronica Palm

Efter sex år är det smärtsamt uppenbart att regeringens bostadspolitik har misslyckats. Sedan majoritetsskiftet 2006 har regeringen pratat mycket och år efter år lovat fler bostäder – men verkligheten är en helt annan. Faktum är att bostadsbyggandet nästan halverats trots rekordstor efterfrågan. Ifrån dessa rekordlåga nivåer pekar nu siffrorna brant ner.

För att Sverige ska utvecklas med fler jobb och ökad konkurrenskraft krävs en fungerande bostadsmarknad. Sverige står i dag i ett allvarligt läge där bostäderna inte räcker till. Det måste därför byggas mer i Sverige. Vi socialdemokrater anser att nyproduktionen är det centrala för fler bostäder och i längden tillväxt och jobb.

Annons
X

Befolkningen växer, urbaniseringen fortsätter och behovet av nya bostäder kommer att fortsätta öka. Därför förslår vi i vår budgetmotion en byggbonus på 1 miljard kronor år 2013. Bonusen ska stimulera byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter. Men mer resurser räcker inte ensamt. Vi har i dag regelverk och system som fördyrar och många gånger försvårar nyproduktion. I dag har vi en ny plan- och bygglag som gjort planeringsprocessen ännu krångligare – med ökad administration och osäkerhet. Det leder till ökade risker och högre kostnader. Det behövs incitament där alla arbetar för att få fram prisvärda bostäder med rimlig lönsamhet. Plan- och byggprocessen måste därför ses över och bli snabbare och mer effektiv.

Jag delar emellertid regeringens uppfattning att det inte går att bygga bort den skriande bostadsbristen omedelbart. Det befintliga bostadsbeståndet måste användas mer effektivt. Att göra det enklare för bostadrättsägare att hyra ut lägenheter i andra hand är då en möjlighet som vi ställer oss positiva till. Det är rimligt att ägarna kan få ut både avgift och räntekostnader av en hyresgäst.

Men en lagändring måste utredas ordentligt. När vi nu sett regeringens förslag om utökad andrahandsuthyrning kan vi konstatera att det är ett hafsverk (
Brännpunkt 3/10). Det finns ingen undersökning om det är samma lägenheter som redan hyrs ut i dag i andrahand som kommer att bli ännu dyrare – lägenheter som unga ändå inte har råd att betala. Det saknas analys om konsekvenserna för övriga delar av bostadsmarknaden. Dessutom finns det inte tillräckligt stöd för antagandet att ett stort antal lägenheter står tomma. De siffror regeringen hänvisar till pendlar nu väsentligt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med denna samlade bakgrund avslår vi förslaget tills klarhet har bringats. Det är angeläget att vi gör något åt bostadsbristen här och nu. Därför yrkar vi även på att regeringen ska återkommer till riksdagen med ett mer genomarbetat förslag så att det befintliga beståndet bostäder ska kunna användas mer effektivt. Det fortsatta arbetet med förslaget bör ske i nära dialog med intressenter och parterna på bostadsmarknaden.

  Sammanfattningsvis är regeringens förslag tyvärr en konsekvens av rekordlågt byggande som är följden av att all aktiv bostadspolitik är avvecklad.

  VERONICA PALM (S)

  ordförande för civilutskottet i riksdagen samt bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

  Debattartiklar om bostadspolitiken:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X