”Regeringens byggstöd ett misslyckande”

Anna Broman bostadspolitisk expert, Byggföretagen. Martin Lindvall samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna
Anna Broman bostadspolitisk expert, Byggföretagen. Martin Lindvall samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Foto: Pressbilder

Det som skulle vara den största bostads­politiska satsningen på över 20 år har blivit en skatte­finansierad hyres­rabatt till ett godtyckligt urval av hyres­gäster. Det skriver debattörer från Bygg­företagen och Fastighetsägarna.

Under strecket
Publicerad
Annons

När investeringsstödet för byggandet av hyresrätter infördes 2016 presenterades det som den största bostadspolitiska satsningen sedan 1990-talet. Målsättningarna var höga. Stödet skulle öka bostadsbyggandet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden för studenter och personer med en socialt utsatt situation. Det skulle bli enklare för människor att flytta till jobb och studier genom fler bostäder på bristorter.

Sedan den första förordningen om investeringsstöden kom, där det framhölls att stödet skulle komma hushåll med låga eller genomsnittliga inkomster till del och bidra till social blandning, har mycket hänt med stödets utformning. Kraven på social blandning plockades bort redan i första revideringen. När det senare stod klart att stödet inte utnyttjades i önskad omfattning tilläts också allt högre hyresnivåer. Från att ha pratat om lägenheter med låga hyror började regeringsföreträdare i stället prata om bostäder med rimliga hyror.

Annons
Annons
Annons