Annons
X
Annons
X

Regeringen vill utreda tv-licensen

Förändrade medievanor och ny teknik gör att regeringen vill att en särskild utredning ska analysera olika avgiftsmodeller för framtidens public service inom tv och radio. Men den föreslår att dagens avgiftssystem behålls till 2020.

Regeringen föreslår även att FM-nätet ska släckas ned år 2022 vilket innebär att 20 till 30 miljoner radioapparater måste bytas ut.

(uppdaterad)
[object Object]
Kultur och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth presenterar regeringens villkor och riktlinjer för Sveriges radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio inder kommande tillståndsperiod 2014-2019. Foto: SÖREN ANDERSSPN/SCANPIX

År 2022 ska det vanliga radionätet upphöra med sina sändningar, enligt regeringens public service-proposition som presenterades idag.

– Både vi och public service-utredningen har varit ganska tydliga på att om övergången till digital radio ska bli lyckad den här gången - eftersom vi har ett misslyckande med oss i bagaget - så måste publiken måste känna att man får ett mervärde i sina apparater från Sveriges Radio. Vi har sagt att vi kan rationalisera fram lite pengar för att skapa mervärde i den digitala radion, men vi behöver ett tillskott också för att klara ett ökat utbud. I dag har vi inte fått något besked om vi får några pengar till det, men vi har faktiskt inte heller fått något besked att vi inte får några pengar till det, utan nu hamnar den här frågan hos en branschsamordnare som ska göra en plan, säger Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio.

– Jag är väl ganska övertygad om att den här branschsamordnaren inser vikten av detta, att vi måste kunna erbjuda publiken någonting mer från Sveriges Radio än vad vi gör i dag, utan att det går ut över dagens kvalitet. Men den frågan är fortfarande inte löst, fortsätter Benkö.

Annons
X

Man pratar om att FM-nätet ska slockna 2022, hur ser du på möjligheten att genomföra den här förändringen till digital radio?

– Ambitionen är god, man har säkrat pengar för själva teknikskiftet, men man har inte säkrat att det därmed blir ett lyckat genomförande av en digitalisering ur ett publikt perspektiv. Jag är övertygad om att ska vi kunna släcka 2022 så måste tillräckligt många personer ha velat gå och köpa en radioapparat för att lyssna på Sveriges Radio via det digitala marknätet. Vi har 60 procent av publiken i dag - självklart kan vi inte släcka ner FM utan att vi har motsvarande nivå i det digitala marknätet. Och lyckas vi inte med det kommer vi att sitta kvar med parallella sändarnät och inte kunna släcka 2022, eftersom jag inte tror att någon politiker kommer att fatta det beslutet om man inte har fått med sig publiken.

- - -

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Idag presenterade regeringen sin utredning om olika avgiftsmodeller för framtidens public service inom tv och radio.

  När utredningen kan starta är oklart. Men kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skriver på Dagens Nyheters debattsida att den ska tillsättas ”inför” 2020, då en ny tillståndsperiod för de olika programbolagen (SR, SVT och UR) inleds.

  Regeringsförslaget om ”radio och tv i allmänhetens tjänst” för närmast kommande tillståndsperiod (2014-2020) presenteras i sin helhet senare på onsdagen. I DN gör Adelsohn Liljeroth klart att regeringens anser att den nuvarande radio- och tv-avgiften fungerar bra bland annat för att säkerställa programbolagens ”självständighet och oberoende” de kommande sex åren.

  Adelsohn Liljeroth skriver också att en särskild branschsamordnare ska arbeta med övergången från analog till digital radio. Målet är att övergången ska kunna slutföras år 2022.

  Regeringen vill också förstärka UR med 50 miljoner kronor per år ”för att företaget ska kunna utveckla och vidga sitt utbildningsutbud”. Verksamhet knuten till Berwaldhallen, Sveriges Radios symfoniorkester och Radiokören föreslås också få mer resurser - oklart hur mycket.

  Regeringen vill samtidigt att ”SVT och SR ska fortsätta att fördjupa och utveckla sitt kulturutbud”. Den ställer även krav på mer tid för program på minoritetsspråk och vill att det ska bli lättare att jämföra och granska bolagen. Programbolagen ska också tvingas att redovisa hur de säkerställer sitt oberoende vid indirekt sponsring.

  - - -

  SVT:s vd Eva Hamilton är positiv till ett fortsatt brett uppdrag men riktar samtidigt hård kritik mot regeringen.

  – Övergripande är ju alla de basvärden som nämns utmärkta, med en sexårig avtalsperiod och en fortsatt tvåprocentig uppräkning. Det är också positivt att det är en finansiering som är oberoende, samt att SVT fortsatt ska ha ett brett uppdrag vilket är någonting som Moderaterna tidigare har reserverat sig mot.

  – Sedan är jag häpen över att regeringen tackar nej till den finansiering på 60 miljoner kronor som vi ser att man kan åstadkomma ganska lätt genom att slå samman UR och SVT. Då kan man också använda de pengarna för att anpassa SVT:s program till skolornas läroplaner, för att exempelvis kuna erbjuda program som Hjärnkontoret och Vetenskapens värld i skolan. Vi har levt som tre skilda bolag tidigare så det är ingenting som jag är upprörd över, men jag ser ingen rationalitet i att man har valt att inte ens titta på det.

  – Det som kom oväntat, som jag inte hade räknat med och som oroar mig är att man den här gången säger man att man också ska titta på om vårt program- och webbutbud är marknadsstörande. Normalt brukar man försöka utforma public service så att den på bästa sätt uppfyller publikens, vissa språkliga minoriteter och andra gruppers behov. Att man nu vill utreda om vissa program är marknadsstörande är en principiell vändning, och någonting som de kommersiella bolagen klagat på. Man kan tycka att public service per definition är marknadsstörande - ska public service anpassa sitt programutbud utifrån vad de kommersiella aktörerna erbjuder? Då blir det väldigt svajigt.

  Senaste kulturquizarna

  Vilken var Portugals sista koloni? quiz.svd.se När mördades Gustav III? quiz.svd.se Vad orsakade naturkatastrofen? quiz.svd.se Vem ville dö i ”Jedins återkomst”? quiz.svd.se Vilka var deras gangsternamn? quiz.svd.se

  Henrik Sahl Johansson

  Annons
  Annons
  X

  Kultur och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth presenterar regeringens villkor och riktlinjer för Sveriges radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio inder kommande tillståndsperiod 2014-2019.

  Foto: SÖREN ANDERSSPN/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X