Annons
X
Annons
X

Regeringen vill sälja Lernia

Regeringen vill nu sälja, helt eller delvis, bemanningsföretaget Lernia, aktiebolaget Bostadsgaranti och byggkonsultbolaget Vectura Consulting.

Av TT
(uppdaterad)

Bra, tycker Lernias konkurrent Manpower.

I budgeten för 2013 begär regeringen mandat för försäljningarna. Statens ägarandel i Bostadsgaranti är inför eventuella avyttringar 50 procent, medan staten äger 100 procent i Lernia och Vectura Consulting.

”Regeringen anser att staten inte ska äga bolag som verkar på kommersiella marknader med fungerande konkurrens, om inte företaget har ett särskilt beslutat samhällsuppdrag som är svårt att klara av på något annat sätt”, skriver finansdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons
X

Lernia har över 4 000 anställda och gjorde i fjol en förlust på 14 miljoner kronor före skatt på en försäljning på 2,7 miljarder kronor, enligt bolagets årsredovisning.

– Det här känns jättebra, säger Manpowers vd Peter Lundahl till TT.

Han tycker att staten suttit på väl många stolar som ägare av Lernia.

– Staten är både utförare, beställare och granskare, säger Lundahl.

Han konstaterar att Lernia växer och tar marknadsandelar, och i dag är nummer fem på marknaden för bemanningstjänster, men samtidigt går med förlust.

– Den senaste tiden har de gjort minusresultat, det vill säga affärer som vi vet med säkerhet att de går minus på har de gått in och tagit, och där vi dragit oss ur. Vi kan helt enkelt inte konkurrera på de prisnivåerna, säger Lundahl.

På frågan om han skulle kunna tänka sig köpa delar av Lernia.

– Ja, absolut.

Men han tror inte att Lernia kommer att säljas som en enhet.

– Det är helt olika verksamheter.

Vectura, som bygger på resterna av vad som tidigare var Vägverkets och Banverkets konsultbolag, har 1 200 konsulter anställda i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget gjorde i fjol en vinst på 33 miljoner kronor och hade en försäljning på över 1,2 miljarder.

Av budgetpropositionen för 2013 framgår att regeringen avser att sälja tillgångar, inklusive aktier i statliga bolag, för cirka 15 miljarder kronor per år under perioden 2013-2016. I år beräknas intäkterna från ”försåld egendom” dock stanna på 100 miljoner kronor.

De 15 miljarderna är dock bara ett antagande, som är baserat på de bolag som finns att sälja, enligt Erik Thedéen, ansvarig statssekreterare på finansdepartementet.

– Det är inte något som styr våra försäljningar, säger han.

– Den stora posten, där vi har sålt och där vi har möjlighet att sälja vidare när vi har en sådan miljö, är Nordea, tillägger han.

Om det kan bli aktuellt att bjuda in minoritetsägare, sälja ut delar av verksamheterna eller de tre bolagen helt och hållet vill Erik Thedéen inte spekulera i.

– Inget är uteslutet. I inget av de här bolagen är vi ännu inne i någon försäljningsprocess, säger han.

– Det normala har varit att staten säljer hela bolaget, men det finns inget som utesluter att man säljer delar, tillägger han.

Någon tidpunkt för försäljningen finns inte i dagsläget. Först måste regeringen få mandat från riksdagen.

– Sen gäller det att identifiera tidpunkten för att få bästa ekonomiska värde, säger Katarina Green på finansdepartementets enhet för statlig bolagsförvaltning.

Något prisintervall vill hon inte ange, inte heller om det finns några potentiella köpare på det här stadiet.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X