Annons

Regeringen vill inte erkänna det dolda biståndet

Pengar som migranter skickar till sina anhöriga, släktingar och vänner i sitt ursprungsland, remitteringar, utgör tre gånger så mycket som det officiella biståndet. I Sverige förs dock ingen statistik över storleken på detta ”osynliga bistånd”, som bidrar till utveckling och minskar fattigdom. Nu måste regeringen sluta blunda för detta. Det skriver Jan O Karlsson och Lisa Pelling från tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Hikmet Hussain från Irakiska riksförbundet.

Under strecket
Publicerad

Idag, den 20 januari, presenterar tankesmedjan Global Utmaning och Institutet för Framtidsstudier en ny rapport om hur människor i Sverige hjälper sina släktingar och vänner i sina ursprungsländer, så kallade remitteringar.

Det handlar om mycket stora belopp. Enligt Världsbanken uppgick summan av officiellt registrerade remitteringar till utvecklingsländer år 2010 till 325 miljarder dollar. Det är nästan tre gånger så mycket som biståndet till dessa länder. Sverige är ett av världens ledande biståndsländer med biståndsinsatser som omfattar mer än 30 miljarder kronor per år. Men ingen vet hur mycket remitteringar som skickas från Sverige varje år. Statistiken är nämligen nästintill obefintlig. Den statistik som finns att tillgå är inte uppdaterad sedan 2002. Under denna tid har värdet på remitteringar i världen mer än fördubblats. Sveriges uppgifter till Världsbanken bygger på rena gissningar.

Annons
Annons
Annons