Annons
X
Annons
X

Regeringen vill ha riktlinjer för sociala medier

Regeringen kommer inom kort att ge e-delegationen i uppdrag att ta fram riktlinjer om myndigheters användande av sociala medier som Twitter och Facebook. Det beskedet ger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) idag.

Regeringens förhoppning är att fler myndigheter ska börja använda sociala medier i sin verksamhet. Flera gör det redan – bland annat sprider Myndigheten för samhällsskyd och beredskap (MSB) information om olyckor och krissituationer via sitt
twitter-flöde.

Men samtidigt som Mats Odell hoppas att fler myndigheter ska ta efter finns det också en rad frågetecken kring användandet av till exempel Twitter, Facebook och Flickr i den offentliga verksamheten.

– Det finns flera utmaningar vi vill ha svar på. Det kan handla om vad som ska diarieföras, hur man ska hantera den personliga integriteten, vad som är en offentlig handling och vad en enskild tjänsteman kan göra, förklarar Mats Odell.

Annons
X

Regeringen kommer inom kort att ge den så kallade E-delegation i uppdrag att utreda just dessa frågor. Utredningen ska landa i riktlinjer för hur myndigheter ska använda sociala medier.

– Vi vill att de belyser och kommer med vägledning och riktlinjer hur myndigheter ska uppträda på sociala medier, säger Odell.

När det i slutet av förra året blev känt att Sveriges Radio tagit fram riktlinjer för hur deras anställda får använda sociala medier blev kritiken från vissa håll hård.

Policyn, där medarbetarna uppmanades att vara försiktiga på till exempel Facebook och Twitter, tolkades som att Sveriges Radio ville inskränka anställdas rätt att sprida sina åsikter.

Något sådant syfte finns det dock inte med regeringens uppdrag att ta fram riktlinjer, lovar Mats Odell.

– Som anställd på en myndighet där man har tillgång till känsliga uppgifter är det ju aldrig möjligt att göra precis vad man vill. Men ambitionen med det här är inte att bakbinda människor, utan att öka medborgarnas tillgång till information. För det krävs det trafikregler, säger han till SvD.se.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X