Regeringen vill försvaga klimatpolitiken

Regeringen vill nu sänka ambitionerna rejält i EU när det gäller klimatpolitiken. För att Sverige ska stödja kravet om 30 procents sänkning av EU:s utsläpp kräver regeringen att markanvändningens effekter inkluderas. Det skriver miljökonsult Magnus Nilsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

2008 beslöt EU:s regeringar och EU-parlamentet om det så kallade 20/20/20-paketet, som bland annat innebär att utsläppen av klimatgaser mellan 1990 och 2020 ska minska med 20 procent. Efterhand har allt fler regeringar insett att detta mål bör skärpas. Till dem som stött kravet på en skärpning av minskningsmålet till 30 procent har den svenska regeringen hört.

Imorgon, den 11 juni, möts EU:s miljöministrar. Vid detta möte ska man bland annat diskutera nya regler för mätning av utsläpp från markanvändning, till exempel skogsbruk och jordbruk, det som i klimatsammanhang brukar kallas LULUCF (Land-Use, Land-Use Change and Forestry).

Annons
Annons
Annons