Annons

Regeringen tillsätter utredning om meddelarskydd

I dag tillsätter regeringen en utredning som ska se över frågan om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, skriver justitieminister Beatrice Ask.

Publicerad

Meddelarskyddet innebär att offentliganställda utan konsekvenser kan lämna uppgifter till medier i syfte att uppmärksamma missförhållanden. Alliansregeringens utgångspunkt är att vi ska slå vakt om den svenska öppenheten. Därför måste vi, i takt med att samhället förändras, pröva om de regler som skapar transparens i maktutövningen fortsatt är väl avvägda.

Den senaste tiden har mångfalden ökat på många områden inom välfärdens kärna. Utvecklingen har gynnat det svenska samhället och skapat en ökad valfrihet och egenmakt för människor. Men en konsekvens av att verksamheter flyttat ut från offentlig regi har varit att medarbetarna i dessa inte längre varit garanterad meddelarskydd.

Annons
Annons
Annons