Annons
X
Annons
X

Regeringen tillsätter utredning om meddelarskydd

I dag tillsätter regeringen en utredning som ska se över frågan om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, skriver justitieminister Beatrice Ask.

BRÄNNPUNKT | PRIVATANSTÄLLDA I VÄLFÄRDEN

En konsekvens av att verksamheter flyttat ut från offentlig regi har varit att medarbetarna i dessa inte längre varit garanterad meddelarskydd.
Beatrice Ask

Meddelarskyddet innebär att offentliganställda utan konsekvenser kan lämna uppgifter till medier i syfte att uppmärksamma missförhållanden. Alliansregeringens utgångspunkt är att vi ska slå vakt om den svenska öppenheten. Därför måste vi, i takt med att samhället förändras, pröva om de regler som skapar transparens i maktutövningen fortsatt är väl avvägda.

Den senaste tiden har mångfalden ökat på många områden inom välfärdens kärna. Utvecklingen har gynnat det svenska samhället och skapat en ökad valfrihet och egenmakt för människor. Men en konsekvens av att verksamheter flyttat ut från offentlig regi har varit att medarbetarna i dessa inte längre varit garanterad meddelarskydd.

Annons
X

Frågan om insy
n och öppenhet i sådan offentligt finansierad verksamhet som drivs i privat regi är inte ny, men har kommit att öka i fokus alltsedan en allt mindre del av den verksamhet som tillhandahåller samhället med välfärdstjänster omfattas av det meddelarskydd som gällt när verksamheten varit statlig, kommunal eller i landstingsdrift. Tidigare initiativ för att öka öppenheten har lett till omfattande remisskritik och visat sig vara svåra att genomföra.

Att det finns goda möjligheter att avslöja missförhållanden i sådan verksamhet som erbjuder medborgarna välfärdstjänster är grundläggande för att allmänheten ska hysa förtroende för kvaliteten i välfärden och för hur skattebetalarnas pengar används. Oavsett i vilken regi verksamhet bedrivs kommer det alltid finnas ett behov av granskning och genomlysning.

I dag tillsätter därför regeringen en utredning som ska se över frågan om ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Med utgångspunkten att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda, ska utredningen undersöka hur meddelarskyddet kan stärkas framför allt i sådan skattefinansierad verksamhet som avser vård, skola och omsorg.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mot bakgrund av uppdragets svåra natur blir en särskild uppgift att analysera och beakta kritik mot tidigare förslag om stärkt meddelarskydd.

  För att värna valfrihetsreformerna är det viktigt att säkerställa att det finns trovärdiga kanaler för att påtala missförhållanden, som förstås kan uppstå i verksamheter oavsett i vems regi de drivs. Därför pågår det inom regeringskansliet för närvarande också diskussioner om hur, och i vilket sammanhang, skyddet för enskilda som slår larm om korruption och andra oegentligheter i övrigt bör ses över.

  BEATRICE ASK (M)

  justitieminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X