Annons

Regeringen sviker Öresundsregionen

INFRASTRUKTUR de senaste tio åren har inneburit en fantastisk utveckling i Öresundsregionen, men det krävs investeringar för att det ska fortsätta. Den svenska regeringen kan inte blunda för en gränsregion med en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP, skriver företrädare för Öresundskomiteen samt näringslivet i regionen.

Publicerad

tvecklingen i Öresundsregionen har minst sagt varit fantastisk de senaste tio åren sedan Öresundsbron invigdes. Men det krävs mycket investeringar för att hjulen ska fortsätta att snurra. Öresunds- regionen är Sveriges näst största metropolregion även utan Köpen- hamn.

Både den svenska och den danska regeringen lyfter fram sina nationella metropoler som väsentliga för tillväxten, där bra infrastruktur är en avgörande förutsättning för nationalekonomin. Men båda regeringarna ignorerar Öre-sundsregionen där metropol- regionen Köpenhamn också omfattar Skåne med Malmö, Helsingborg och Lund som vik- tiga delar. Stockholm lurar sig själv med att inte arbeta strategiskt med Öresundsregionen.

Annons
Annons
Annons