Regeringen sviker löfte om klimatpengar

Det är minst sagt anmärkningsvärt att regeringen bara ett halvår efter löftet om medel till den Gröna klimatfonden väljer att skjuta beslutet på framtiden, skriver två forskare vid Linköpings universitet.

Under strecket
Publicerad

En bild från staden Linfen i Shanxi-provinsen i Kina, en av världens mest förorenade städer. Den Gröna klimatfonden är tänkt som en nyckelaktör inom klimatfinansiering, för att ge stöd till utsläppssänkande åtgärder.

Annons

I samband med sin vårbudget beslöt regeringen att frysa det utlovade bidraget till den Gröna klimatfonden. Det är ett allvarligt slag mot ansträngningarna att få till stånd ett nytt globalt klimatavtal 2015. Finansieringen av klimatåtgärder i utvecklingsländer är nämligen avgörande för ett effektivt internationellt klimatsamarbete. Att den Gröna klimatfonden fylls på med finansiering från industrialiserade länder är en nyckel till att låsa upp svåra konflikter, som annars riskerar att skjuta ett ambitiöst avtal i sank.

I sin senaste rapport fastslog FN:s klimatpanel att det i praktiken är omöjligt att begränsa den globala temperaturhöjningen till maximalt 2 °C utan substantiella nyinvesteringar och kraftiga utsläppsminskningar i utvecklingsländer. År 2007 gick utvecklingsländerna med på att anta frivilliga, nationellt anpassade utsläppsminskningar i utbyte mot löften om finansiellt, tekniskt och kapacitetsbyggande stöd. Utvecklingsländerna understryker också behovet av ekonomiska resurser för klimatanpassning och efterlyser kompensation för skador orsakade av klimatförändringar.

Annons
Annons
Annons