Regeringen sviker av taktiska skäl

Kolumn | Vaxholmsmålet

Under strecket
Publicerad
Annons

Inför den muntliga förhandlingen i EU-domstolen om Vaxholmsmålet den 9 januari har regeringen Reinfeldt meddelat att den intar samma hållning som regeringen Persson. Det är märkligt, med tanke på att Vaxholmsmålet handlar om den så kallade Lex Britannia.
Lex Britannia ger svenska fackföreningar rätt att undantränga det kollektivavtal som ett utländskt företag har med sina anställda, när detta företag tillfälligt verkar i Sverige. Som Vaxholmsfallet med det lettiska byggföretaget Laval visar, slår Lex Britannia inte vakt om de utländska arbetarnas, utan om den svenska fackorganisationens intressen.
Lex Britannia tillkom på beställning från LO, när LO förlorade ett mål i Arbetsdomstolen, och levererades av en riksdag med socialistisk majoritet 1991. Sedan dess har de borgerliga partierna velat avskaffa den.

Så här kunde det t ex låta: ” de regler som kallas Lex Britannia bör upphävas. Dessa regler hör inte hemma på en modern
arbetsmarknad med en kraftigare internationalisering och ökade krav på flexibilitet för företagen eller anställda.” Mikael Odenberg (m) m fl Betänkande 1998/99:AU9.

Annons
Annons
Annons