X
Annons
X

”Regeringen slösar med nyanländas kompetens”

Det finns ett brett stöd för att Sverige ska ta vara på nyanländas kompetens. Men regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att låsa fast högutbildade i enkla jobb, skriver två represen­tanter för Akademikerförbundet SSR.

Att i princip alla nyanlända tvingas in i enkla jobb är ett recept för sociala spänningar och segregation, skriver Ursula Berge och Katarina Lundahl.
Att i princip alla nyanlända tvingas in i enkla jobb är ett recept för sociala spänningar och segregation, skriver Ursula Berge och Katarina Lundahl. Foto: Jessica Gow/TT

**Förslagen haglar tätt **om hur nyanlända ska komma i jobb. Vi anser att de med högskoleutbildning glöms bort i debatten. Nära var tredje nyanländ har en ­högre utbildning, vilket är en större andel än i befolkningen i stort. Av de 20 största bristyrkena i Sverige är 18 akademikeryrken. Svensk ekonomi skapar tiotusentals vakanser som arbetsgivare har svårt att besätta. De närmaste tio åren behövs minst en halv miljon akademiker bara i offent­lig sektor. Kan nyanlända fylla dessa luckor vinner alla på det. Fastnar akademiker i stället i enkla jobb tränger det undan dem som verkligen behöver jobben – personer utan gymnasieutbildning. Därför ser vi med oro på förslagen från rege­ringen om tillfälliga uppehållstillstånd, som skapar fel incitament för akademiker.

Att i princip alla nyanlända tvingas in i enkla jobb är ett recept för sociala spänningar och segregation, skriver Ursula Berge och Katarina Lundahl.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

Ursula Berge och Katarina Lundahl.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X