”Regeringen slösar med nyanländas kompetens”

Det finns ett brett stöd för att Sverige ska ta vara på nyanländas kompetens. Men regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att låsa fast högutbildade i enkla jobb, skriver två represen­tanter för Akademikerförbundet SSR.

Under strecket
Publicerad

Att i princip alla nyanlända tvingas in i enkla jobb är ett recept för sociala spänningar och segregation, skriver Ursula Berge och Katarina Lundahl.

Foto: Jessica Gow/TT

Ursula Berge och Katarina Lundahl.

Annons

Förslagen haglar tätt om hur nyanlända ska komma i jobb. Vi anser att de med högskoleutbildning glöms bort i debatten. Nära var tredje nyanländ har en ­högre utbildning, vilket är en större andel än i befolkningen i stort. Av de 20 största bristyrkena i Sverige är 18 akademikeryrken. Svensk ekonomi skapar tiotusentals vakanser som arbetsgivare har svårt att besätta. De närmaste tio åren behövs minst en halv miljon akademiker bara i offent­lig sektor. Kan nyanlända fylla dessa luckor vinner alla på det. Fastnar akademiker i stället i enkla jobb tränger det undan dem som verkligen behöver jobben – personer utan gymnasieutbildning. Därför ser vi med oro på förslagen från rege­ringen om tillfälliga uppehållstillstånd, som skapar fel incitament för akademiker.

Vi uppfattar att det finns ett brett stöd för att Sverige ska ta vara på nyanländas kompetens. Ett resultat av detta är att arbetsgivare och fackförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra tar fram så kallade snabbspår, som mejslar ut hur nyanlända med olika högskoleexamina ska få relevant arbete så snabbt som möjligt. Skapandet av snabbspåren är en unik kraftsamling och innebär ett omfattande arbete med att hitta utbildnings­former, praktik och anställningsformer som passar varje grupp.

Annons
Annons
Annons