X
Annons
X

Regeringen slarvar bort mattereform

MATEMATIK Svenska elevers dåliga mattekunskaper är alarmerande. Grundorsaken är att alla, oavsett program, läser samma kurser. Resultatet blir ett kursinnehåll bestående av dåliga kompromisser, skriver matematikerna Gerd Brandell, Ola Helenius och Olle Häggström.

Elever i gymnasiets naturvetenskapliga program visar bland de sämsta resultaten i matematik i den stora timss-undersökningen som nyligen presenterades. Tio länder har deltagit och bara Filippinerna hamnar efter Sverige. Resultaten har även försämrats kraftigt jämfört med de svenska elevernas prestationer i den förra undersökningen 1995.

Skolverkets analys av utvecklingen missar en viktig aspekt – att alla elever läser samma kurser i det svenska gymnasiet. Detta är grundorsaken till att många elever på alla program misslyckas med matematiken. Problemen fortplantas till högskolan. När gymnasiet reformeras 2011 kan man komma tillrätta med strukturen för matematiken, men den chansen är på god väg att slarvas bort av regeringen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X