Annons

”Regeringen ska inte försöka styra kyrkan”

Domkyrkan i Uppsala.
Domkyrkan i Uppsala. Foto: Pontus Lundahl/TT

Staten och Svenska kyrkan separerade för 19 år sedan – men regeringen och kulturminister Amanda Lind verkar tro att vi fortfarande har en statskyrka. Vi vänder oss kraftigt emot förslaget som innehåller försök till styrning av kyrkan, skriver moderaterna Lotta Finstorp och John Weinerhall.

Under strecket
Publicerad

Lotta Finstorp och John Weinerhall (M).

Foto: Henrik Montgomery/TT, Riksdagen

I förslaget ”Det kyrkliga kulturarvet” ger regeringen bland annat rekommendationer till hur Svenska kyrkans kyrkolokaler ska användas. Det argument som framförs är att det är viktigt att kyrkorna används för att tillgängliggöra det kyrkliga kulturarvet. Vi moderater tycker också att det är viktigt att det kyrkliga kulturarvet är tillgängligt. Däremot lägger vi inte någon värdering i vilken verksamhet Svenska kyrkan har i sina lokaler, oaktat om det är gudstjänster, språkcaféer, bibelstudier eller konserter samt om man vill öppna dem för andra föreningar. Det ska kyrkan själv bestämma utan pekpinnar från politiken.

Sedan separationen mellan stat och kyrka har det utbetalats en kyrkoantikvarisk ersättning från staten till Svenska kyrkan. Den är tänkt att täcka den merkostnad som uppstår till följd av de kulturhistoriskt viktiga värden som många av Svenska kyrkans byggnader har. Trots att kyrkan får ersättning från staten för att bevara och förvalta dessa står kyrkan med dess medlemmar för den stora kostnaden för fastighetsunderhåll.

Annons
Annons
Annons