Annons
X
Annons
X

Regeringen satsar på cancervården

Göran Hägglund vill satsa två miljarder på cancervården.Väntetiderna ska bli kortare och vården för vissa mer ovanliga cancerformer ska koncentreras till ett fåtal sjukhus.

Bra förslag, men det skulle ha kommit tidigare, tycker cancersjuka Kjell Quarfot.

På torsdagseftermiddagen presenterade Göran Hägglund ett förslag som går ut på att cancervården ska få två miljarder kronor extra de kommande åren.

Förhoppningen är att köerna ska bli kortare, att vården ska bli mer jämlik mellan olika landsting och att dödligheten på så sätt ska minska.

– I ett landsting kan man behöva vänta tre gånger så länge som i ett annat. Det är betydande skillnader som inte är så enkla att förklara, säger Göran Hägglund.

Annons
X

Inför det nya förslaget har socialministern sneglat mot Danmark. Där finns ett system som går ut på att varje cancerpatient får ett tydligt schema över hur vården ska gå till, som när olika undersökningar och behandlingar ska ske.

Det har enligt Göran Hägglund både kortat kötiderna och gett positiva medicinska resultat. Samtidigt som patienterna känner sig tryggare.

– Var tredje nu levande person i Sverige kommer drabbas av cancer. Det är ett viktigt område som berör många människor. Många känner ångest och oro efter ett sådant besked, därför är det bra om man vet hur tidsplanen ser ut, säger han.

Satsningen innebär också att vården av mindre vanliga cancerformer ska koncentreras till ett fåtal ställen.

– När det gäller till exempel peniscancer så är det ett åttiotal personer som drabbas varje år, men de får vård på ett tjugotal olika sjukhus. Det är varken rationellt eller bra för patienterna. Om vi koncentrerar vården får vi upp volymerna och även skickligheten hos vårdpersonalen, säger Hägglund.

Förslaget kommer att finnas med i regeringens vårbudget som presenteras på onsdag. Tanken är att de två miljarderna ska fördelas över en fyraårsperiod med start januari 2015.

I höstas uppmärksammade SvD att klagomålen på cancervården i Stockholm nästan fördubblats på fem år. Många av dem handlar om just långa väntetider. En rapport från Socialstyrelsen visade också att det finns stora skillnader mellan väntetider i olika landsting.

Något som Kjell Quarfot, styrelseledamot i Blodcancerförbundet, råkat ut för. Den första gången han insjuknade i lymfom fick han behandling i Kalmar och den andra gången i Södermanland, där han fick vänta betydligt längre.

Han tycker att förslaget är bra, men att det skulle ha kommit tidigare.

– Jag har en ovanlig cancerform och jag märker att jag ibland själv får förklara den för läkarna. Det är bättre om det koncentreras så att man får komma till någon som förstår, säger han.

Ett förslag som han skulle vilja se är att varje patient ska få en egen personlig sjuksköterska.

– Det skulle vara en oerhört stor fördel för en cancerpatient. Nu är det rena paraden, det kan gå ett helt år innan man träffar samma person igen, säger han.

Hans cancer är obotlig men för tillfället mår han relativt bra.

– Jag har min cancer kvar men den är inte särksilt aggressiv just nu. Den försvinner inte, men den vilar lite ibland.

Johanna Ekström

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X