Regeringen satsar mer pengar på skolan

Nästa år läggs fem miljarder på skolsatsningar.
Nästa år läggs fem miljarder på skolsatsningar. Foto: Yvonne Åsell

Regeringen föreslår 2,4 miljarder i satsningar på skolans område i budgeten för 2016. Bland annat ska kommunernas ersättning för flyktingbarn i skolåldern höjas. Men pengarna räcker inte till för att kompensera fullt ut, enligt Sveriges kommuner och landsting.

Under strecket
Publicerad

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) besökte på tisdagen Midsommarkransens grundskola i Stockholm.

Foto: Sören Andersson/TT Bild 1 av 1

Hopkrupna på stolar i barnstorlek minglade statsminister Stefan Löfven (S), utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) på tisdagen med förskoleklasselever som i höst inleder resan genom den svenska skolan.

Ministrarna var på Midsommarkransens grundskola i Stockholm för att berätta för journalister om höstbudgetens skolsatsningar. Nästa år läggs fem miljarder på skolsatsningar. Mer än hälften av summan aviserades redan i vårbudgeten, nyheterna i höstbudgeten står för 2,4 miljarder.

**En av nyheterna **är att regeringen vill ge alla vuxna rätt att läsa in behörighet till högskolestudier och behörighet till yrkesskola på komvux. Enligt Aida Hadzialic är det den största reformen av vuxenutbildningen på över tio år och den ska kosta drygt 500 miljoner årligen från 2017.

– Att alla nu får en möjlighet att läsa in en gymnasiebehörighet på komvux ger helt andra möjligheter för folk som inte har möjlighet nu att faktiskt ta sig in på arbetsmarknaden, säger Stefan Löfven.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) besökte på tisdagen Midsommarkransens grundskola i Stockholm.

Foto: Sören Andersson/TT Bild 1 av 1

För att få fler behöriga lärare lägger regeringen 200 miljoner kronor om året för kompetensutveckling i lärarkåren. Av dessa ska 100 miljoner år 2016 gå till Lärarlyftet II, där lärare ska kunna bredda sin behörighet genom att kombinera studier med arbete.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) besökte på tisdagen Midsommarkransens grundskola i Stockholm.
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) besökte på tisdagen Midsommarkransens grundskola i Stockholm. Foto: Sören Andersson/TT

Sedan tidigare är det känt att regeringen satsar 1,5 miljarder kronor nästa år och 3 miljarder 2017 till 2019 på höjda lärarlöner. Gustav Fridolin hoppas att satsningarna ska bidra till att andelen behöriga lärare ökar och färre lärare lämnar yrket.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger dock att åtgärderna för att komplettera och bredda lärares behörighet är långt ifrån tillräckliga.

– Jag hade förväntat mig betydligt större satsningar med tanke på de stora behoven av behöriga lärare som vi ser idag. Det är bra att regeringen förlänger Lärarlyftet. Problemet är att man inte ser över lärarnas villkor för det och inte heller medfinansierar det.

Regeringen höjer schablonbeloppet till skolor för asylsökande barn med 50 procent. En av orsakerna är att kravet på kommunerna att kartlägga asylsökandes tidigare skolgång höjs, så att de nyanlända ska hamna på rätt nivå i svenska skolan.

– Vi anser att kommunerna inte blivit kompenserade. Vi vill också visa att när vi höjer kraven ska vi också lägga dit mer pengar. Det är ganska fair mot kommunerna, säger Stefan Löfven.

Enligt Åsa Ernestam, utredare på Sveriges kommuner och landsting, är höjningen alldeles för liten. Enligt SKL:s beräkningar skulle det krävas en höjning på runt 85 procent av schablonbeloppet för asylsökande grundskole- och gymnasieelever och cirka 200 procent för barn i förskolan för att täcka kommunernas reella kostnader för att ordna en skolgång som når upp till kraven.

– Det är ett fall framåt, men det täcker inte kostnaderna fullt ut, säger Åsa Ernestam.

Hon framhåller också att ersättningen inte höjs för de elever som är nyanlända men fått uppehållstillstånd trots att de eleverna innebär samma kostnader som asylsökande.

Annons
Annons
Annons
Annons